Swedish

Välj ditt språk

 
Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna
 • Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Box 8077 S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.
  Tel. 031 - 70 20 385, Fax. 031 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053
   • 5 juni 1999 på Hotell Europa

    Köpmansgatan 38 i Göteborg.

11.15 Symposium över temat Onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna.

(Efter varje föredrag ges under 5 - 10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

11.15 Advokat Tryggve Emstedt, Gävle

 • Myndigheternas och domstolarnas konventionsstridande agerande i samband med tvångsomhändertagande av barn. Länsstyrelsernas och JO:s passivitet. Nonchalans mot domarna i Europadomstolen.

Kl 12.30 -14.00 Lunchpaus

14.00 Fil.dr. leg Psykolog Lena Hellblom-Sjögren. Stockholm

 • Farliggörande av föräldrar

15.00-15.15 Paus

15.15 Fri debatt över temat tvångsomhändertagande av invandrarbarn i de nordiska
länderna. Sociala myndigheters bristande respekt för olika kulturer och bristande respekt för
familjens och släktens betydelse för barnet.

16.15 Symposiet avslutas

Alla välkomna, såväl medlemmar som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

Tillbaka till Kallelse till Årsmöte 1999.

Till Revisionsberättelse

Tillbaka till Index