Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Årsmöte

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 5 juni 2004, kl.17.00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 5 juni 2004 klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

17.00             Årsmöte

1   -   NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2   -   Val av mötesordförande.

3   -   Val av protokollförare för årsmötet.

4   -   Val av justeringsmän för årsmötet.

5   -   Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6   -   Fastställande av dagordning.

7   -   NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för

         verksamhetsåret juni 2003 - maj 2004.

8   -   Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2003

9   -   Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

10 -   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 -   Fastställande av medlemsavgifter.

12 -   Förslag till ändringar i NKMR:s stadgar (se bilaga Valg-beredning 2004*)

13 -   Valberedningen förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juli

         2004 - 30 juni 2005. (se bilaga Valg-beredning 2004)

14 -   Val av revisor och revisorssuppleant (se bilaga Valg-beredning 2004)

15 -   Val av valberedning

16 -   Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

17 -   Övriga frågor. Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMR:s ordförande senast den

         17 maj 2004

18 -  Årsmötet avslutas.

__________

* Se hela ändringsförslaget på www.nkmr.org/nya_stadgar.htm

Till årsmötet klockan 17.00 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2003 och/eller 2004, ombedes göra detta snarast. Inbetalningskort bifogas. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 2003 och/eller 2004. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag.

Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro

444 88 81-5.

Var god och meddela e-mailadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!

***************************************

Bilaga: Valg-beredning 2004

 

Følgende personer foreslås av valg-beredningen. De foreslåtte personer er  spurt og har sagt seg villige:

Ordførande: Ruby Harrold-Claesson, jur.kand (Sverige) (gjenvalg)

Vice ordførande: Jeja Pekka (JP) Roos, professor i sosialpolitik (Finland) (gjenvalg)

Vice ordførande: Majken Frost, Teol. Cand (Danmark) (gjenvalg)

Vice ordførande: Nina Elin Hauge (Norge) (ny)

*

Kassør: Rigmor Persson, jur.kand (Sverige) (gjenvalg)

*

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Margit Eliasson, fd språkrör i Mormorsupproret (Sverige) (ny)

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Anu Suomela, fil. dr (Finland) (gjenvalg)

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Dagny Hysing-Dahl, pensjonist (Norge) (ny)

*

Suppleant: Tryggve Emstedt, advokat (Sverige) (gjenvalg)

Suppleant: Sverre Eskeland, stud.jur  (Norge) (ny)

Bergen / Trollhättan 30. april 2004

Marianne Haslev Skånland

Bengt Törngren

**************************************

 

 

Inkvartering för våra långväga gäster

Vi har utverkat ett övernattningsavtal med Hotel Europa för den 4 - 6 juni 2004. Det finns också möjlighet att boka på Ibis Hotel, Good Morning Hotels.

Scandic Hotel Europa

Enkelrum 950 SEK/natt

Dubbelrum 950 SEK/natt

För bokning:

Köpmansgatan 38, Box 11444

SE- 404 29 Goteborg

Telefon: (+) 46 31 751 65 00

Confdept.: +46 31 751 65 14

Fax: (+) 46 31 751 65 41

http://www.scandic-hotels.com

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ibis Hotel, Good Morning Hotels

Gullbergs Strandg./Gullbergskajen 217,

SE-411 04 GÖTEBORG

Telefon: (+) 46 31 80 25 60

Fax: (+) 46 31 80 26 44

Dubbelrum 665 SEK/natt (helgpris)

http://www.ibishotel.com

För andra lösningar kontakta gärna ordf. Ruby Harrold-Claesson

Telefon (+) 46 31 70 20 385

Fax: (+) 46 31 70 25 242

E-mail : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Revisionsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 2004

 

Tack för fortsatt stöd

Tillbaka till Symposium 2004

Tillbaka till Huvudsidan