Swedish

Välj ditt språk

REVISIONSBERÄTTELSE 2004

 

Jag har granskat NKMR:s bokföring för kalenderåret 2003. Anledning till anmärkning föreligger ej beträffande redovisade inkomster. Utgifterna har ej bestyrkts med verifikationer men synes stå i god överenskommelse med det framtagna resultatet.

Jag tillstyrker:

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 3 maj 2004

Lennart Hane

Advokat

ADVOKATFIRMAN LENNART HANE AB

Kallelse till Symposium 2004

Kallelse till Årsmöte 2004

 

Verksamhetsberättelse 2004

 

 

Tillbaka till Huvudsidan