Referat fra NKMRs årsmøte på Hotell Europa, Göteborg, 5. juni 2004

 

1.   Åpning

Velkomshilsen fra NKMRs leder Ruby Harrold-Claesson

2.   Valg av møteleder:
      Endre Dolhamre

3.   Valg av protokollfører:
      Nina Elin Hauge

4.   Valg av protokollører:
Anders Bergquist og Rasmus Lindberg


5.   Innkalling til årsmøtet
Godkjent

6.   Dagsorden
Godkjent

7.   Årsberetning:
NKMRs leder Ruby Harrold-Claesson leste
årsberetning for perioden juni 2003 – mai 2004. Bifalt.

8.   Revisjon for 2003:
Revisjonen er lagt ut på nett. Godkjent.

9.   Nuværende kassabeholdning:
Kasserer redegjorde. Godkjent.

10. Ansvarsfrihet for styret:

Godkjent.

11. Medlemsavgifter:

Vedtatt uforandret.

12. Forslag til endringer av NKMRs vedteker/stadgar:

Forslag til nye vedtekter/stadgar. Vesentlig endring av § 6: likestille landene i større grad. Godkjent.


13. Valg
Valgkomiteen hadde følgende forslag:

Ordførande: Ruby Harrold-Claesson, jur.kand (Sverige) (gjenvalg)

Vice ordførande: Jeja Pekka (JP) Roos, professor i sosialpolitik (Finland) (gjenvalg)

Vice ordførande: Majken Frost, Teol. Cand (Danmark) (gjenvalg)

Vice ordførande: Nina Elin Hauge (Norge) (ny)

*

Kassør: Rigmor Persson, jur.kand (Sverige) (gjenvalg)

*

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Margit Eliasson, fd språkrör i Mormorsupproret (Sverige) (ny)

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Anu Suomela, fil. dr (Finland) (gjenvalg)

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Dagny Hysing-Dahl, pensjonist (Norge) (ny)

*

Suppleant: Tryggve Emstedt, advokat (Sverige) (gjenvalg)

Suppleant: Sverre Eskeland, stud.jur  (Norge) (ny)

Forslaget ble godkjent.

14. Valg:
Valg av revisor: Lennart Hane (advokat). Revisor-suppleant: ingen.

15. Valg av valgkomité:

Årets valgkomité tar ett år til.

16. Neste årsmøte:
Styret foreslår Göteborg juni 2005. Godkjent.

17. Eventuelt:

Forslag om å flytte symposiet til annet nordisk land ble avvist.

Forslag om å sende symposiet over internett skal vurderes til neste år.

Til orientering: ønske om å arrangere symposium i Stockholm. Uvisst når.

Drøfting av andre mulige inntektskiler.

Sammendrag av Strasbourg-dommer tilgjengelig i løpet av året. NKMR vurderer å kjøpe.

Drøfting av sponsorer, aktive og passive.

Forslag om å endre hjemmesiden. Bengt Törngren og Rasmus Lindberg skal utarbeide forslag.

Forslag om at NKMR sender ut invitasjon til politikere mv.

18. Årsmøtet avsluttes.Som referent
Nina Elin Hauge

(sign)

Protokollører:
Anders Bergquist og Rasmus LindbergÄndrat och justerat av ordf. Ruby Harrold-Claesson.

NKMR:s symposium och årsmöte den 5 juni 2004

 

Pressmeddelande

 

Dagordningen - Årsmöte 2004

 

Revisionsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 2004

 

Tack för fortsatt stöd

 

Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan