Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

Rättssäkerheten för den enskilda  i LVU-mål

 

PROGRAM

(Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

9.00      Välkomsthälsning. NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar välkommen.

09.10    Visning av Faktareportaget - Fallet Gueblaoui "Underkända som föräldrar" av Per Hermanrud. Kalla fakta granskar ett fall som börjar med ett vanligt läkarbesök, men slutar med ett tvångsomhändertaget barn. "Om ni inte vill ha advokaten som länsrätten utsett kan ni begära att han entledigas från målet. Ni kan därvid inte påräkna att få något annat biträde förordnat i målet", skrev domaren, Allan Pettersson vid länsrätten i Kalmar län i ett brev till paret den 3 februari 2004. Filmen sändes i TV4 den 27 september 2004, kl. 21.00

             Paus (10 min)

10.00    Peter Haglund, "Rättssäkerhetsbegreppet: dess innehåll och tillämpning i svenska domstolar"

10.40    Anu Suomela - "News from Finland" - om hur Finland hanterar rättssäkerheten i mål om tvångsomhändertagande av barn sedan de fällande domarna i Europadomstolen i K & T v. Finland. OBS! Föredraget hålls på engelska.

             Paus (5 min)

11.30    Sverre Eskeland, "Rettssikkerhet i barnevernet i Norge". Foredraget skal handle om rettssikkerhet i barnevernet. Sverre Eskeland akter å vise til at barnevernet i medhold av rettsutviklingen er blitt tvunget til å ta rettssikkerhetsbegrepet mer på alvor, nå enn tidligere. Dette skyldes at det er kommet nye regler om forsvarlig og faglig standar innen barnevernet. Eksempelvis kan saksbehandlere i dag, bli tiltalt etter såvel tjenestemannsloven som skadeerstatningsloven.

 

12.00 - 13.00 LUNCH

 

13.00    Peter Lindberg, "Domstolarnas hantering av Stulen barndoms grupptalan mot Stor-Stockholm. Erfarenheter av bristande rättssäkerhet".

 

13.30    Ingela Grenängen. "Sociallagstiftning i rättsekonomiskt perspektiv & genus". Ingela Grenängen undersöker kostnaderna som omhändertagandena orsakar den enskilda och samhället.

14.10 - 14.50 Kaffepaus

14.50    Maritha Jacobsson, "Spänningen mellan rättslig och terapeutisk logik i muntliga domstolsförhandlingar i mål om tvångsvård" Maritha Jacobsson har studerat hur aktörerna (ffa offentlig part och offentligt biträde) kommunicerar i mål om tvångsomhändertagande rörande någon av tvångslagarna LVU, LVM och LPT.

   

15.30  Henning Witte. "Demokratisering av Sveriges rättsväsende". Henning Witte har ca. 20 års praktisk processerfarenhet ifrån domstolar i Tyskland och Sverige. Hans kunskap om det tyska rättsväsendet har lett till att han har många förbättringsförslag för Sverige. Dessutom har hans Estonia-engagemang gett honom unika möjligheter att testa rättsväsendet i Europa samt titta bakom etablissemangets kulisser.

 

 

16.30 SYMPOSIET AVSLUTAS

 

 

Inkvartering för våra långväga gäster

Hotel Europa och Ibis Hotel, Good Morning Hotels brukar ha specialpriser under veckohelgerna.

Scandic Hotel Europa

För bokning:

Köpmansgatan 38, Box 11444

SE- 404 29 Goteborg

Telefon: (+) 46 31 751 65 00

Confdept.: +46 31 751 65 14

Fax: (+) 46 31 751 65 41

http://www.scandic-hotels.com

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ibis Hotel, Good Morning Hotels

Gullbergs Strandg./Gullbergskajen 217,

SE-411 04 GÖTEBORG

Telefon: (+) 46 31 80 25 60

Fax: (+) 46 31 80 26 44

http://www.ibishotel.com

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2007

Tillbaka till Huvudsidan