Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - inbjuder till symposium

Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg

lördagen den 9 juni 2007, kl. 09.00

Välkomna!

Presentation av föredragshållarna

Programmet för NKMR:s symposium 2007

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2007

Tack för fortsatt stöd

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

 Årsmötesprotokoll 2007 

Föredrag hållna vid NKMR:s symposium i Göteborg den 6 juni 2007

 

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan