Swedish

Välj ditt språk

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna


 Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR inbjuder till Symposium

Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg (OBS! ändringen)

lördag den 23 augusti 2008, kl. 09.00

Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré.

 


Välkomna!

 

Presentation av föredragshållarna

 

Programmet för NKMR:s symposium 2008

 

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2008

 

Tack för fortsatt stöd

 

Valberedningens förslag 2008

 

 RevisionsberättelseVerksamhetsberättelse Årsmötesprotokoll 2008 

 

Föredrag hållna vid NKMR:s symposium i Göteborg den 23 augusti 2008

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan