Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMRs Symposium 2008

Kan tvångsomhändertagande av barn vara förenligt med konventionerna för skydd av de mänskliga rättighetera?

 

PROGRAM

(Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

9.00      Välkomsthälsning. NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar välkommen.

09.10    Visning av Faktareportaget - Fallet Christina Ekman "Att ta ett barn" av Karl-Olov Larsson. Det var huvudpersonen, Christina Ekman, som själv sökte upp filmaren Karl-Olov Larsson för att hon ville ha uppmärksamhet för sitt fall. Hon hade blivit utkastad från den camping som hon bodde på och hon var därför helt hemlös. Filmen sändes i Sveriges Television den 27 januari 1999, men den är lika aktuell idag.

             Paus (10 min)

10.00    Göran Lysén, "Rättssäkerheten vid tvångsomhändertaganden - spridda skurar av kritik!" Nu behöver man ju inte gå över ån efter vatten för att finna kränkningar av mänskliga rättigheter. Kränkningar finns redan på den här sidan! Europeiska konventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna (EKMR) är som alltid rättesnöret. Det finns ännu rättsområden där den grundläggande rättssäkerheten för den enskilde individen uppvisar synnerligen besvärande brister till både form och innehåll. Tvångsomhändertaganden av barn enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och särskilt omedelbara tvångsomhändertagande utgör ett sådant område.

10.40    Brita Sundberg-Weitman, "Sverige och Rättsstaten på 2000-talet". Brita Sundberg-Weitman ställer frågorna: "Är Sverige på 2000-talet en rättsstat? Är domstolarna självständiga under lagen? Uppfyller JO sin skyldighet att "särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten"?

             Paus (10 min)

11.30    Siv Westerberg, "Vissa barnläkares märkliga agerande i LVU-mål". Siv Westerberg ser kritiskt på vissa barnläkares medverkan vid LVU-mål.

11.45    Magnus Bjälkenfjord, "Några tidningsannonser efter fosterhem". Magnus Bjälkenfjord presenterar olika socialtjänstkontors annonser efter fosterhem och spelar upp ett samtal med Familjeresurs i Alingsås.

 

12.00 - 13.00 LUNCH

 

13.00    Gry Scholz Nærø, "Norge bryter daglig grunnleggende menneskerettigheter". Gry Scholz Nærø finner det mildt sagt urovekkende og direkte lovstridig at norske myndigheter på alle nivå daglig bryter menneskerettighetene i eget land. Bare det at norske myndigheter ikke tar konsekvensene av Norges tap i Strasbourg i Hammerns sak og andre saker er i selv sett brudd på EMK. Jfr. Lov om Menneskerettigheter, 1999. Spesielt hensett til EMK, domstolspraksis i Strasbourg (EMD), FNs Barnekonvensjon og den langvarig, omfattende kritikken fra FNs barnekomité.

 

13.30    Birger Hjelm. "Den Underdåniga Lydnaden". Birger Hjelm beskriver hur en i grunden helt vanlig familj split­tras och körs över av sociala myndigheters i Växjö kommun maktfullkomliga företrädare på sjuttiotalet, deras flagranta myndighetsövergrepp - och försummelser och vilka konsekvenser det fått och hur ansvariga idag ser på det inträffade. Modern var skötsam, nykterist utan något klammeri med rättvisan, men också en kritiskt tänkande, ensamstående och stridbar kvinna - tyvärr en olämplig kombi­nation.

 

 

14.10 - 14.50 Kaffepaus

14.50    Doris Liinanki, "Omhändertagen Övergiven". Doris Liinanki har intervjuat och sammanställt berättelserna av ett antal vuxna fd tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn.

   

15.30  Endre Dolhamre, "Fortsättningen på Götenefallet. Myndigheternas fortsatta maktmissbruk och rättsövergrepp mot familjen ". Fallet anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, skolverket och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

16.00  Gunnar Hilén, "Barn är inte att leka med". Gunnar Hilén undersöker vad som händer i vårt samhälle, bland vuxna, ungdomar och helt små barn. Han konstaterar hur förödande det är att vi snabbt plockat ner vår empati för att passa in i arbetslivet, som alla måste sträva efter och träda in i, för att kunna dubbas till "en riktig människa". Det går i princip till på det viset att man börjar med att sätta barnen på dagis...sen är det full rulle rakt in i väggen.

 

 

16.30 SYMPOSIET AVSLUTAS

 

 

Inkvartering för våra långväga gäster

Hotel Europa och Ibis Hotel, Good Morning Hotels brukar ha specialpriser under veckohelgerna.

Scandic Hotel Europa

För bokning:

Köpmansgatan 38, Box 11444

SE- 404 29 Goteborg

Telefon: (+) 46 31 751 65 00

Confdept.: +46 31 751 65 14

Fax: (+) 46 31 751 65 41

http://www.scandic-hotels.com

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ibis Hotel, Good Morning Hotels

Gullbergs Strandg./Gullbergskajen 217,

SE-411 04 GÖTEBORG

Telefon: (+) 46 31 80 25 60

Fax: (+) 46 31 80 26 44

http://www.ibishotel.com

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2008

Tillbaka till Huvudsidan