Christina Lundin är journalist på Lerums Tidning. Artikeln är tidigare publicerad i LT onsdagen den 5 mars 1997. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som pågick mellan den 26 februari - 5 mars 1997 med anledning av Striptease-programmet den 19 februari 1997 samt uppföljningen den 2 mars 1997 om socialtjänstens i Lerums kommun handläggning av tvångsomhändertagandet av de två små bröderna. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

Beslutet om tvångsvård upphävt i socialnämnden

Av Christina Lundin

LERUM: I torsdags beslutade socialnämnden i Lerum att upphäva sitt tidigare beslut om tvångsvård av de två små pojkarna från Stenkullen.

Anledningen är att föräldrarna enligt beslutet samtyckt till frivillig vård.

Nu ligger bollen hos kammarrätten, som med största sannolikhet kommer att avskriva hela ärendet.

Det handlar om den uppmärksammade tvisten där socialnämnden beslutat att tvångsomhänderta två små pojkar. Ett beslut som fastställdes i länsrätten, men som tillfålligt upphävdes av nästa instans, kammarrätten.

Ärendet har tagits upp i TV-programmet Striptease, och har väckt starka känslor och reaktioner som vi berättade om i förra veckans LT.

I TV-programmet gick pappan ut och berättade om sin kamp för att, få behålla vårdnaden av pojkarna.

Socialnämnden i Lerum har fattat två så kallade LVU-beslut, beslut där samhället med lagens hjälp fastställer vård av barnen.

Enligt det första LVU-beslutet fick barnen bo hos pappan efter att först ha vistats på ett akuthem under sex veckor.

Senare under hösten tog socialnämnden ett nytt beslut enligt LVU om att barnen skulle placeras i fosterhem.

Båda dessa beslut har fastställts i länsrätten.

Barnens pappa har dock överklagat dem till kammarrätten.

Bara åtta dagar efter det att länsrätten fastställt socialnämndens omplaceringsbeslut enligt LVU, så beslutade kammarrätten att inhibera detsamma.

Detta betyder att beslutet om omplacering tills vidare är undanröjt tills dess att kammarrätten har tagit slutgiltig ställning.

I början av förra veckan skulle kammarrätten ha haft förhandlingar i målet för att komma med sin slutgiltiga dom.

Fredagen innan meddelade dock socialnämnden att den ville ställa in förhandlingarna för att i stället försöka få parterna att komma överens på frivillig väg.

Kammarrätten hävde då också, det första LVU-beslutet om tvångsomhändertagande av barnen och meddelade socialnämnden i Lerum att den hade en vecka på sig att komma in med besked i frågan.

Detta besked kom alltså kammarrätten tillhanda nu i fredags.

- Mot bakgrund av att behov av tvångsvård inte längre föreligger för barnen, beslutar socialnämndens arbetsutskott att vård enligt LVU ska upphöra eftersom föräldrarna nu har samtyckt till erforderlig vård på frivillig grund står det i socialnämndens beslut.

- Här föreligger ett mål där socialnämnden förklarat att vård enligt LVU inte längre behövs. För kammarrättens del fin det då inte längre något att pröva. Ärendet kommer förmodligen att avskrivas efter det att vi meddelat parternas ombud be slutet och fått in deras kostnadsersättningar, säger Anders Österlin som handlägger det aktuella ärendet och är domare i kammarrätten.

Hotelsebrev och JO-anmälningar.

Går det till så här i Lerum?.

Måtte det gå bra för småkillarna.

Lögn eller sanning.

Fallet Frank i Lerum - En studie i hur socialarbete ej skall bedrivas.

Powered by AIS