Christina Lundin är journalist på Lerums Tidning. Artikeln är tidigare publicerad i LT onsdagen den 5 mars 1997. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som pågick mellan den 26 februari - 5 mars 1997 med anledning av Striptease-programmet den 23 februari 1997 samt uppföljningen den 2 mars 1997 om socialtjänstens i Lerums kommun handläggning av tvångsomhändertagandet av de två små bröderna. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

Lögn eller sanning?

"Använder sig av sekretess for att dölja fakta"

LERUM: Pappan är glad över beskedet att hotet om tvångsomhändertagande av barnen nu är undanröjt men kritisk till socialnämndens handläggning.

Striptease redaktion är glad för att kammarrätten gjort samma professionella bedömning som den, men delar pappans kritik.

Socialchefen hoppas att man nu har hittat en lösning som ska hjälpa pojkarna.

- Det är en stor lögn som det står skrivet i socialnämndens beslut att vi föräldrar nu ställer upp på deras villkor. Vi har ju hela tiden slagits för att pojkarna skulle få hjälp, men inte omhändertas, säger barnens pappa i en kommentar till LT angående socialnämndens beslut.

Han tycker att socialnämnden i Lerum skulle Ila bett om ursäkt och talat om hur det egentligen ligger till. Och han menar att. deras bild av verkligheten inte stämmer med det som han anser är sant.

Han får medhåll av Hannes Råstam som är en av reportrarna i redaktionen bakom Striptease-programmet.

- Vi är flera personer som har jobbat med detta under en lång tid. Vi påstår inte att socialtjänsten gjorde fel som gick in och utredde den här familjen, men vi anser inte att det någonsin har funnits några argument för att tvångsomhänderta barnen, säger han. Han går ännu längre i sin kritik av socialtjänsten och säger:

- Efter att ha följt alla turer i det här ärendet på nära håll anser vi att socialtjänsten i Lerum har använt sig av sekretessen även för att vilseleda 'kommunledningen och de folkvalda i Lerum.

Bevisa sin tes

Striptease tänker på nytt ta upp frågan i sitt program i kväll, onsdag, och bland annat bevisa sin tes.

Något som Hannes Råstam reagerar mot är att socialnämndens ordförande i förra veckans LT förklarar att socialnämnden aldrig aktivt varit ute och letat efter barnen då de efterlystes i samband med beslutet att tvångsplacera dem i fosterhem.

- Det stämmer inte. Vi vet at socialtjänsten tillsammans med polisen har varit ute och letat efter barnen, säger han.

Han ifrågasätter också varför socialnämnden nu föreslår frivillig vård, nar man ridigare avvisat detta trots att föräldrarna genom sitt juridiska ombud bett om just det.

- En gång har vi sökt efter barnen. Då hade vi fått uppgift om var de skulle befinna sig. Annars är det så som Birger Rosén säger - polisen åker inte runt och letar efter barn säger socialchef Astrid Levin Larsson.

När det gäller att föräldrarna tidigare själva förklarat sig villiga till frivillig vård säger hon:

- Denna framställan kom samma dag som länsrätten slagit fast vård enligt LVU. I dessa förhandlingar hade föräldrarna inte förklarat sig villiga till frivillig vård. Vi såg därför ingen anledning att börja om med dessa diskussioner då.

Kan inte samarbeta

Nu lämnar ni över hela ärendet till Göteborg - varför det?

- Våra möjligheter till samarbete med den här familjen på ett bra sätt är obefintliga. Dessutom bor de inte längre i vår kommun.

Men är det inte konstigt att socialnämnden backar nu när man tidigare hävdat LVU-beslutet?

- Läget är ett annat nu. Länsrättens dom har inhiberats av kammarrätten. Då måste vi försöka hitta andra vägar till en lösning.

Är det vanligt att ni vänder som ni gjort nu?

- Jag har aldrig tidigare varit med om att kammarrätten upphävt ett LVU-beslut på detta sätt.

Kan man inte se kammarrättens beslut att upphäva LVU-domen som en knäpp på näsan för socialnämnden i Lerum?

- Det handlar inte om vi har gjort rätt eller fel eller om vi får en knäpp på näsan. Det handlar om att barn ska ha rätt till den hjälp de behöver. Vem som har rätt eller fel vet vi först om tio år, säger socialchef Astrid Levin Larsson.

Hotelsebrev och JO-anmälningar.

Går det till så här i Lerum?.

Måtte det gå bra för småkillarna .

Beslutet om tvångsvård upphävt av socialnämnden i Lerum.

Fallet Frank i Lerum - En studie i hur socialarbete ej skall bedrivas.

Powered by AIS