Swedish

Välj ditt språk

Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln är tidigare publicerad i Uppdrag gransknings diskussionsforum den 12 maj 2005 och på NKMR:s Diskussionsforum samma dag.

Moderatorn på Uppdrag granskning redigerade bort uppgifterna om Kammaråklagaren Stefan Holmlin och länken om hans fall från inlägget.

Nedan följer en replik på inlägget skriven av "Alf".

Fallet Ulf - Bara tippen på isberget!

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

I egenskap av privatpraktiserande jurist och ordf. i NKMR har jag på mycket nära håll följt fallet Ulf och andra justitiemord i "rättsstaten" Sverige. Fallet Ulf är bara ett i en oändlig rad av personförföljelser och rättsövergrepp - bara tippen på isberget. Kammaråklagaren Stefan Holmlin begick självmord den 5 april 2002 sedan han hade blivit falskt anklagad och illabehandlad men helt frikänd för sexuella övergrepp på sin styvdotter. Se Till_minne_av_stefan_holmlin.htm..

Vi kan bara konstatera att varken polis- och åklagarväsendet eller domstolarna, dvs de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna eller övriga myndigheter t ex socialtjänsten gör Sverige förtjänt av benämningen rättsstat. Inte att undra på varför Sverige är stamkund och har blivit fällt åtskilliga gånger i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

Själv har jag erfarenheter från åtskilliga socialnämnder, tingsrätter, hovrätter, HD, länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten m m på hur rättssökande förtrycks, förföljs och förnedras genom maktmissbruk och prestige bland personalen inom deras kanslier. Här följer några fall som inte borde inträffa om Sverige vore en rättsstat:

  1. En mor i Göteborg begär hemtagning av sin tvångsomhändertagna dotter. Socialsekreterarna anklagar henne för att uttalat hotelser mot fostermodern. Modern döms till sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Därmed kan förvaltningsdomstolarna kontrollera hennes och barnets liv.
  2. En domare på länsrätten i Göteborg ålägger en läkare på Lillhagen att begära förlängning av rättspsykiatrisk vård på en patient som han aldrig har träffat eller ens talat med i telefon. Samma domare beslutar i målet.
  3. Socialtjänsten i Skåne beslutar att tvångsomhänderta en syskonskara och placera dem i fosterhem - trots att inga anklagelser hade riktats mot modern. Fadern hade anklagats för "grov fridskränkning" av några av barnen. Fadern blev frikänd i brottmålet men barnen är fortsatt tvångsomhändertagna.
  4. En domare i länsrätten i Skåne fattar sju olika negativa beslut under handläggning av ett LVU-mål. Föräldraombudet gör en jävsinvändning men domaren förklaras ojävig av sina kollegor, varefter han dömer barnen till fortsatt tvångsomhändertagande.

Låt oss hoppas att Fallet Ulf ska bli ett genombrott för en välbehövlig och långt överskriden upprensning i rättsrötan i Sverige.


Re: Fallet Ulf - Bara tippen på isberget!

Av Alf

Att detta fall endast är toppen på isberget är helt klart, jag tror inte att det finns många länder i västvärlden som har ett så godtyckligt rättsväsende som Sverige.
Det finns mängder av oskyldiga som sitter i fängelse, och följaktligen många skyldiga som går fria ute bland allmänheten, en aspekt som allt för sällan beaktas.
Häxprocesser förekommer så vitt jag vet och kan bedöma i huvudsak i två olika typer av brottsprocesser, Våldtäkt och incest som i fallet Ulf, samt i Ekobrott där rättsövergreppen också förekommer i mycket stor utsträckning. Jag känner bäst till Ekobrottsutredningar där följande händer. Först till polisen, där man använder totalt inkompetenta utredare som inte kan skilja på en balans och resultaträkning, och då sätter man dessa till att utreda komplicerade ekonomiska skeenden, totalt absurt, därefter kommer vi till åklagarna som inte heller kan speciellt mycket om denna typ av brott eller skeenden. Detta får till följd att man konstruerar bevis, använder sig av så kallade kronvittnen (vittne som slipper åtal för bevisade brott) som vittnar till åklagarens fördel. Man förvanskar förhör, och därefter använder åklagaren dessa så kallade bevis i rättegång där man påstår att detta har du sagt i polisförhör, trots att hela förhöret kan vara fantasier eller konstruktioner av den utredande polisen. Fram för en civil kontroll av polis och åklagare, (inte av politiker, eftersom dessa oftast är en del av etablissemanget och sitter i knäet på polis och åklagare). Att polis och åklagare hittar på eller gömmer undan bevis som talar till den misstänktes fördel, så snart åklagaren bestämt sig för att väcka åtal, då gäller inte regeln att ta fram bevis som talar till den anklagades fördel mer, utan då tas det endast fram bevis som talar mot den anklagade.
Om allt detta har jag skrivet i en fängelsedagbok som du kan hitta på nätet.
Så jag hoppas verkligen att Uppdrag Granskning fortsätter att granska rättsväsendet, detta behöva om demokratin i Sverige skall överleva. Vad som skulle behövas är att Domar och Åklagaryrket uppgraderas löne- och statusmässigt, som det är idag är det ett mycket lite antal jurister som har betyg och kompetens som väljer dessa två karriärvägar
M.V.H.
Alf

Fallet Ulf - Bara tippen på isberget!.
Av Ruby Harrold-Claesson

Fallet Ulf.
Inlägg på Uppdrag gransknings diskussionsforum

Powered by AIS