Fallet Ulf: JK ska granska incestutredningen

SvT-programmet "Uppdrag granskning" sände ett reportage om incestdömde "Ulf" den 3 februari 2004. Avslöjandena i programmet ledde till att Högsta Domstolen beviljade resning i målet hösten 2004 och att "Ulf" sedermera friades.

Uppdrag granskning har därefter granskat polisens och åklagarens arbete vilket presenterades den 10 maj 2005. Justitiekanslern, JK, har beslutat att granska åklagarnas agerande. Artiklarna nedan är publicerade på SvT.se och Kvällsposten.

Efter avslöjandet: JK ska granska incestutredningen.
Text: TT

FALLET ULF: Avslöjandet om hemligstämplade uppgifter i fallet med oskyldigt dömde Bo Larsson väcker starka reaktioner.
Anmälningar från upprörda tv-tittare strömmade under onsdagen in till justitieombudsmannen, JO, som är överens med justitiekanslern, JK, om att åklagarnas agerande måste granskas.

Justitiemordet på Bo doldes i flera år.
REPORTER: Hannes Råstam
Text: PETER BAGGE

FALLET ULF: I flera år kämpade han inifrån fängelset för upprättelse. Under tiden dolde polis och åklagare justitiemordet med hjälp av hemligstämpeln.
Nu träder Bo Larsson själv fram och kräver att de ansvariga för rättsövergreppet ställs till svars.

Ulf kräver nio miljoner.

FALLET ULF: Incestdömde Ulf, som efter resning i Högsta domstolen friades från anklagelser om grov våldtäkt på sin dotter, vill ha nio miljoner kronor i skadestånd av staten för den tid han suttit fängslad. Hans kamrat Leif som också friats begär sju miljoner.

Kronologi: Fallet Ulf - månad för månad.

TIDSLINJE: Fallet med incestdömde Bo Larsson, som i tidigare reportage kallats "Ulf", är en lång och komplicerad historia fram till resningen i december 2004. Här har vi listat några viktiga datum.

Bo Larsson kräver drygt 11 miljoner av staten.
Text: Peter Bagge och TT

FALLET ULF: Bo Larsson, som friades från misstankar om incest, kräver nu 11,7 miljoner kronor i skadestånd av staten för de år han avtjänade i fängelse.

JK ska granska inceststraffen.
Av Kvp.se/TT

Avslöjandet om hemligstämplade uppgifter i ett skånskt incestmål väcker starka reaktioner.
Anmälningar från upprörda tv-tittare strömmade under onsdagen in till justitieombudsmannen, som är överens med justitiekanslern om att åklagarnas agerande måste granskas.

Dotterns trovärdighet blev avgörande.
Av KVP.SE/TT

Två män som tidigare dömts till fängelse för sexövergrepp på den ena mannens dotter friades strax före jul 2004 efter en förnyad prövning i hovrätten.
Vid den tredje prövningen i domstol ansågs inte längre flickan trovärdig.

Överåklagaren försvarar åklagaren.
Av Claes Carlson

Det kallas för en rättsskandal. I flera år hemlighölls bevis som kunde friat Bo Larsson, 47, från dotterns incestanklagelser.
Men överåklagare Sven-Erik Alhem tycker inte att fallet skötts fel.

Incestdömd vill bli friad av HD.
En serie artiklar i Dagens Nyheter och i SvT

Egenmakt och vanmakt.
Av Michael Ståhlberg

Powered by AIS