Barn på rymmen från behandlingshem.

Sedan början av september har ett syskonpar från Filipstad varit på rymmen från det behandlingshem kommunen tvångsplacerat dem på. Barnen rymde i protest mot att satt inlåsta bland unga kriminella och missbrukare.

Sveriges Television, svt.se - 2007-11-04

FILIPSTADSFALLET

I våras beslöt socialnämnden i Filipstads kommun att två syskon, på grund av föräldrarnas oenighet om vårdnad och skolgång, skulle placeras i familjehem. I väntan på länsrättens beslut har barnen sedan dess suttit inlåsta på Folåsa behandlingshem utanför Linköping, ett behandlingshem för kriminella och missbrukande ungdomar, detta trots att de inte gjort något brottsligt.

En serie artiklar publicerade i Världen idag 2006-09-27 - -

”Den bästa julklappen vore att få komma hem”.
Av Felicia Svaeren

De är bara barn, men lever på rymmen och vet inte vart de ska ta vägen. Syskonparet Christoffer och Sara, som i september rymde från behandlingshemmet Folåsa, berättar nu om hur livet på rymmen är.
– Det vi önskar mest just nu är att någon ska hjälpa oss.

Världen idag - 2007-12-21

Därför skriver vi om Folåsabarnen.
Av Ruben Agnarsson

Här ovanför skriver vi om barnen Sara och Christoffer, 12 respektive 16 år gamla.
Deras berättelse från välfärdssamhället Sverige några dagar före julhelgen 2007 handlar om att sova i trapphus, i ovisshet om vad morgondagen skall innebära, än mindre var de skall tillbringa julafton eller hur de skall fira jul.
De befinner sig på flykt från en tvångsplacering på ett behandlingshem som stängde in dem, lärde dem om droger och fick dem att använda svordomar. Deras historia beskriver vad som händer när man som barn hamnar mellan stolarna i ett välfärdssamhälle där sociala myndigheter sätter prestigen före omsorgen om de små och de drabbade.

Världen idag - 2007-12-21

Tolv-åriga Sara berättar om syskonens öde.
Av Världen idag

Sara har skrivit ett 27 sidor långt brev till omvärlden om hur hon känner inför det som har hänt henne och hennes bror. Här bredvid publicerar vi ett utdrag där hon bland annat skriver:
”Jag hoppas av hela mitt hjärta att polisen inte hittar mig den här gången. Om jag kommer tillbaka till Folåsa kommer allt bara bli värre och värre...Till slut kommer jag bli som dom andra där. Boffa hårsprej och tänder gas, dricka sprit och öl som dom smugglar in. Ta droger. Jag vill inte bli sån...”

Världen idag - 2007-12-21

Psykolog om Folåsarymningen ”Avblås jakten på barnen”.
Av Jacob Rudolfsson

Psykologen Lars S Bagge är upprörd över den fortsatta jakten på Christoffer och Sara, som flydde från Folåsa behandlingshem för två månader sedan.
- Barnen kommer att få men av det här, menar han.

Världen idag - 2007-11-26

”Folåsabarnen” är fortsatt på rymmen.
Av Jacob Rudolfsson

De omhändertagna syskonen Christoffer och Sara befinner sig fortfarande på rymmen från Folåsa behandlingshem där de varit tvångsintagna under lång tid mot sin och pappans vilja. Enligt en anonym anmälan till Värmlandspolisen har pappan hämtat barnen i Stockholm.

Världen idag - 2007-11-19

Socialnämndens ordförande backar om att släppa Folåsabarnen.
Av Jacob Rudolfsson

Först kom Filipstads kommun med beskedet att Folåsabarnen sannolikt skulle slippa återvända till behandlingshemmet efter att ha varit på rymmen i två månader. Men två dagar senare backade socialnämndens ordförande från sitt uttalande.
- Det är som om han vill lura dit dem, säger barnens pappa.

Världen idag - 2007-11-14

Folåsabarnen på rymmen sedan september i år.
Av Jacob Rudolfsson

”Sara” och ”Christoffer” har varit på rymmen från Folåsa behandlingshem sedan början av september. Efter att de har suttit inlåsta sedan förra sommaren är nu barnen alltså på fri fot.
– Jag sover hellre i en trappuppgång än åker tillbaka dit, säger Sara till Rapport.

Världen idag - 2007-11-07

Linköpings socialtjänst anmäler Filipstad.
Av Jacob Rudolfsson

En socialtjänstarbetare i Linköping mötte Sara och Christoffer och fann deras situation så allvarlig att hon nu rapporterat ärendet till tingsrätten.
Anmälan gäller både Folåsa behandlingshem och Filipstads kommun.

Världen idag - 2007-11-07

Filipstads kommun stäms för vårdnaden av Folåsabarnen.
Av Jacob Rudolfsson

”De mänskliga rättigheterna tillgodoses inte”

Efter det att åklagaren lagt ned anmälan mot socialnämnden i Filipstad, reagerar nu pappans förra ombud. Göran Grauers har länge engagerat sig i Folåsabarnens situation, och begär nu att tingsrätten i Linköping prövar den fysiska vårdnaden av Christoffer och Sara.
– Jag kan inte acceptera att något sådant händer i Sverige idag. Det är skrämmande, säger Grauers.

Världen idag - 2007-09-10

Filipstad erkänner fel i fallet med Folåsabarnen.
Av Jacob Rudolfsson

Filipstads socialtjänst erkänner att man agerade fel när 12-åriga Sara och 15-årige Christoffer låstes in på behandlingshemmet Folåsa förra sommaren. Det framgår av kommunens yttrande till Justitieombudsmannen (JO) som granskar ärendet. JO har ännu inte fattat beslut i frågan.
Sara och Christoffer är fortfarande inlåsta på behandlingshemmet.

Världen idag - 2007-07-04

Nya misstankar mot Folåsa-barnens mamma.
Av Maria Andersson

Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström vid Åklagarkammaren i Karlstad har beslutat att inleda förundersökning mot mamman till barnen Christoffer och Sara som Världen idag tidigare skrivit om.

Världen idag - 2006-12-18

Fick inte önska pappa god jul.
Av Maria Andersson

Till och med landets farligaste fångar fick i julas ringa hem från anstalten och önska sina anhöriga god jul. Denna princip gällde dock inte för nu 12-åriga Sara på Folåsa behandlingshem. Trots att det var julafton fick hon inte ringa hem till sin pappa.

Världen idag - 2007-01-10

Folåsabarnen får inte hållas inlåsta längre.
Av Maria Andersson

Barnen Christoffer och Sara, som Världen idag tidigare skrivit om, får enligt ett beslut i Kammarrätten i Göteborg inte hållas inlåsta. Trots detta påstår pappans ombud att inget i barnens situation förändrats efter Kammarrättens beslut.

Världen idag - 2006-12-01

Psykolog oroad: ”Beslutet är ett slag i luften”.
Av Maria Andersson

Att Kammarrättens beslut inte föranlett några nämnvärda åtgärder i fråga om Saras och Christoffers situation på Folåsa, oroar psykolog Lars S Bagge.
– Jag kan inte se att det här ärendet sköts med barnens bästa för ögonen, säger Bagge.

Världen idag - 2006-12-01

Ta itu med problemen på hemmaplan.
Av Hans-Göran Björk

Historien om situationen på Folåsa behandlingshem, som Världen idag berättat om och som följts upp av bland annat TV4, fortsätter på en tragisk väg. Där finns barn i en tragisk vårdnadstvist som avvikit från fosterföräldrar. Som straff hålls de inlåsta på en anstalt för ungdomar med missbruksproblem där barn i deras ålder inte har något att göra. Detta är förstås helt oacceptabelt.

Världen idag - 2006-12-01

Kritiken mot Folåsa är orättvis tycker SIS.
Av Maria Andersson

Statens institutionsstyrelse, SIS, har reagerat på Världen idags rapportering om förhållandena på ungdomshemmet Folåsa, där barnen Sara och Christoffer vistas. Kritiken är orättvis och svartmålande, och skildrar inte verkligheten på Folåsa, menar man.

Världen idag - 2006-10-25

Var finns hjälpen till de unga?.
Av Hans-Göran Björk

Världen idag har under en tid beskrivit förhållandena på ett behandlingshem för unga kriminella – Folåsa. Där har även två offer i en vårdnadstvist, 11 och 14 år gamla, placerats i väntan på vad som ska hända. Även om Statens Institutionsstyrelsen inte låser in ungdomarna på rummen så är det ändå en form av sluten anstalt med hög säkerhet och låsning. Och det är inte en bra miljö för 11-åriga barn, särskilt inte som barnen är i kläm i en tragisk vårdnadstvist.

Världen idag - 2006-10-25

Missförhållanden på Folåsa bekräftas igen.
Av Maria Andersson

17-årige Martin och 16-årige Tobbe bor på Folåsa tillsammans med Sara och Christoffer. De har båda tagit del av Världen idags artiklar och har hört av sig för att berätta om tillvaron på Folåsa. Framför allt är de upprörda över hur Christoffer och Sara har behandlats. Men de mår också dåligt av att deras klagomål över tillvaron på Folåsa bemöts med misstro och likgiltighet.

Världen idag - 2006-10-18

Tveksamt om barnen går i skola.
Av Maria Andersson

Under de tre månader som syskonen Christoffer och Sara vistats på ungdomshemmet Folåsa, har de inte fått någon som helst skolundervisning. Detta trots att barnens bristande skolgång var ett avgörande skäl för socialtjänsten i Filipstad att omhänderta barnen.

Världen idag - 2006-10-18

Nu granskar staten sig själv.
Av Maria Andersson

Tidigare var det länsstyrelserna som hade ansvaret för översynen av statens ungdomshem. Nu är det Statens Institutionsstyrelse som själv ska granska sin egen verksamhet.

Världen idag - 2006-10-18

Barnen blir kvar på LVU-hem.
Av Maria Andersson

I fredags beslutade länsrätten i Karlstad att bifalla socialnämnden i Filipstads ansökan om att omhänderta barnen Christoffer och Sara enligt lagen om vård av unga, LVU.
– En mycket märklig dom, tycker barnens och pappans ombud Göran Grauers, som redan har påbörjat processen med överklagande till kammarrätten i Göteborg.

Världen idag - 2006-10-04

Socialnämndens ordförande: ”Folåsa är ingen olämplig plats för en 11-åring”
Av Maria Andersson.

Socialnämnden i Filipstad vet inte av att man har fått en anmälan från Barn-om-budsmannen beträffande Christoffers och Saras vittnesmål om hur de behandlats av socialtjänsten. Social-nämndens ordförande Sune Frisk medger också att man underlåtit att följa upp hur barnen mått under tiden på Folåsa.

Världen idag - 2006-09-29

Barnen åter belagda med besöksförbud.
Av Maria Andersson

Efter måndagens länsrättsförhandlingar har ärendet med de tvångsvårdade barnen Christof-fer och Sara uppmärksammats av Filipstads kommun. Uppmärksamheten har bland annat lett till att barnen åter belagts med besöksförbud och begränsad telefonkontakt med sin pappa.

Världen idag - 2006-09-29

Psykologer bestörta över omhändertagande.
Av Maria Andersson

”De har farit mycket illa i den miljön”

Psykologen Lars S Bagge anser att socialtjänsten i Filipstad agerat djupt okunnigt, ansvarslöst och grovt skadligt när man placerade två barn på ett hem för kriminella tonårspojkar. Den hårda kritiken framförde han när placeringen behandlades i länsrätten på måndagen.
– Båda barnen är rädda och förtvivlade, framhöll han.

Världen idag - 2006-09-29

”Ett övergrepp som saknar motstycke”.
Av Maria Andersson

I våras beslöt socialnämnden i Filipstads kommun att två syskon, på grund av föräldrarnas oenighet om vårdnad och skolgång, skulle placeras i familjehem. I väntan på länsrättens beslut har barnen sedan dess suttit inlåsta på Folåsa behandlingshem utanför Linköping, ett behandlingshem för kriminella och missbrukande ungdomar, detta trots att de inte gjort något brottsligt. Barnens ombud, Göran Grauers, kallar omhändertagandet ett övergrepp som trotsar all beskrivning.

Världen idag - 2006-09-27

Pappan: ”Det här har nästan tagit livet av oss”.
Av Maria Andersson

Det är en trött Fredrik, pappa till Christoffer och Sara, som svarar i telefonen. På grund av influensa kunde han inte medverka vid måndagens förhandling i länsrätten, och först på måndag kväll fick han efter mer än tio veckor tala en halvtimme på telefon med sin 11-åriga dotter Sara. Han är fortfarande tagen av samtalet.

Världen idag - 2006-09-27

”Vi uppmuntrar kontakt med föräldrarna”.
Av Maria Andersson

Peter Håkansson, biträdande institutionschef vid Folåsa behandlingshem, bekräftar att Folåsas målgrupp i första hand är adopterade pojkar mellan 15 och 20 år med pågående missbruk och/eller kriminalitet.

Världen idag - 2006-09-27

FILIPSTADSFALLET - forts..
En serie artiklar i Östgötacorrespondenten

FILIPSTADSFALLET.
- forts II
En serie artiklar i Nya Wermlands Tidning

Barns rätt till trygghet.
Av Carin Stenström

Göran Grauers kämpar för de utsatta barnen.
Av Maria Andersson

Barns vilja tas inte på allvar.
Av Maria Andersson

Hur farligt är Social-Sverige?.
Av Hans-Göran Björk

Barnfängelser? I Sverige?.
Av Siv Westerberg

Powered by AIS