Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln som är en replik på Karin Sidenvalls artikel " BRIS engagerar sig i Nordmarksbarnen" den 8/11 2007 är publicerad i Nya Wermlands Tidningen, NWT, den 30 november 2007 under rubriken
"Bris bryr sig inte om tvångsomhändertagna.".

Repliken publiceras här för kännedom till NKMR:s läsare.

Förföljelsen av Nordmarksbarnen

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

BRIS engagerar sig i Nordmarksbarnen lyder rubriken på NWT-artikeln den 8 dennes om syskonen som är tvångsomhändertagna utan saklig grund och placerade på Folåsa behandlingshem.

I artikeln hävdas det att mamman till barnen "tycker att de var NKMR – Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter – som tillsammans med pappan ligger bakom flykten från Folåsa". Detta påstående måste jag som ordf. i NKMR dementera med emfas. NKMR har följt fallet med de båda Nordmarksbarnen sedan tidningen Världen idag började rapportera om det den 27 september 2006. Det finns två sammanställningar av artiklar i artikelsektionen på NKMR:s hemsida, där det kallas för "Filipstadsfallet.", eftersom det är socialtjänsten i Filipstad som har tvångsomhändertagit och tvångsplacerat barnen. Men NKMR ligger inte bakom barnens flykt från behandlingshemmet. Att syskonen har flytt från ett så nedbrytande ställe som Folåsa, med dess missanpassade klientel som bl. a vandaliserade stället förra året för sexsiffriga belopp, är dock ett friskhetstecken.

I NWT-artikeln anges att Bris ska "sätta sig in i fallet med de båda Nordmarksbarnen". Sedan när bryr sig Bris om de tvångsomhändertagna och tvångsplacerade barnen, måste jag fråga. I början av 1990-talet hade jag två fall på min juridiska byrå där barn som var tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem och barnhem ringde till Bris i Göteborg och bad om hjälp pga att de hade blivit misshandlade av personalen. Barnen fick ingen hjälp från Bris - inte ens ett löfte om att Bris skulle ringa till de inblandade för att få reda på vad som egentligen hade hänt.

Min erfarenhet som jurist och ordförande i NKMR är att det är snarare tvärtom så att Bris har aktivt bidragit till att åtskilliga tusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Bris har "uppmanat" barn att anklaga sina föräldrar för misshandel men ingen upplyser barnen om vilka konsekvenser en anmälan kan leda till. Okynnesanmälningar har lett till att föräldrar har blivit kriminaliserade och barnen har tvångsomhändertagits och tvångsplacerats - även i fall där föräldrarna har blivit frikända i brottmålet - i fosterhem och barnhem där de blivit utsatta för allsköns misshandel inkl. sådan misshandel som Nordmarkssyskonen får uppleva idag.

Av NWT-artikeln framgår också att Olof Hülphers, jurist på Bris, har uttalat sig enligt följande: "Jag kan inte uttala mig för Bris räkning. Men personligen tycker jag att de driver ärenden in absurdum och tappar djupet med mänskliga rättigheter. Det blir väldigt enögt och mycket lidande på vägen."

Brisjuristens uttalande är anmärkningsvärt. NKMR som organisation har inget att göra med det här fallet. Och det är socialtjänsten - inte NKMR - som driver ärenden in absurdum. Vad menar Olof Hülphers med sitt påstående att "de [NKMR] driver ärenden in absurdum och tappar djupet med mänskliga rättigheter"? Kan han åsyfta det flertal fall i Europakommissionen och domarna i Europadomstolen som NKMR:s grundare jur. kand., med lic Siv Westerberg har vunnit mot Sverige? Hans uttalande visar med all önskvärd tydlighet att Bris inte är opartiskt i fallet utan de har tagit ställning för myndigheterna mot barnen. Detta är förståeligt med tanke på de frikostiga subventionerna som Bris erhåller årligen från staten.

Bris bryr sig inte om tvångsomhändertagna.
Av Ruby Harrold-Claesson

Bris engagerar sig i Nordmarksbarnen.
Av Karin Sidenvall

Rädda barnen från Rädda barnen och Bris.
Av Ruby Harrold-Claesson

Bris har också skuld.
Av Bo C Pettersson

Bris har skuld
filipstadsfallet_forfoljelsen_av_nordmarksbarnenAv Bo C Pettersson
.

Bris bidrar till att barn mår dåligt.
Av Bo C Pettersson

Bris larmar - som vanligt.
Av Bo C Pettersson

Skydda våra barn mot enfaldens entreprenörer. Varför utnyttjar BRIS barnen?.
Av Lars-Eric Hagborg

Powered by AIS