Swedish

Välj ditt språk

 

Omhändertagandet gjordes utan vare sig stöd från det utredningshem som familjen bott på eller från mödravårdens kurator som följt familjen en längre tid. Från dessa håll säger man i stället att föräldraparet mycket väl kan ta hand om sitt barn, med hjälp av samhällets vanliga institutioner.

Argumentet för familjehemsplaceringen är mammans handikapp, som socialen sökt fastställa, men också de samtal socialsekreteraren haft med paret. Pappan har inget handikapp och socialen skriver:

”Eftersom varken modern eller fadern anser att det finns brister i deras omsorgsförmåga eller att modern är utvecklingsstörd, anser de sig inte ha något behov av hjälpinsatser.”

Denna bristande självinsikt som socialförvaltningen beskriver hos föräldrarna, var det huvudsakliga argumentet för ta barnet ifrån dem.

På socialförvaltningen i Halmstad vill man inte kommentera det här fallet när HP frågar, men man uppger att man alltid utreder vad som skall ske med barn som föds i familjer där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning - oavsett anmälan om missförhållanden eller inte.

Det här fallet var speciellt. Mamman var inte registrerad som förståndshandikappad.

I stället kom anmälan från BB.

De båda föräldrarna har protesterat mot familjehemsplaceringen och en oenig länsrätt har dömt till socialförvaltningens fördel.

Två nämndemän reserverade sig med att det inte fanns motiv för ett omhändertagande.

Pojken har placerats hos sin mormor och föräldrarna har genom sin advokat överklagat domen.Familjen får inte behålla sitt barn. Mamman anses ha ett lättare förståndshandikapp

 

 

Av Lennart Hildingsson, Hallands-Posten; hallandsposten.se, 2007-02-17  

 

 

 

 

 

Viljan till samarbete viktigt Tiotalet familjer får stöd
Av Lennart HildingssonHallands-Posten; hallandsposten.se, 2007-02-19 

”Socialen har aldrig föreslagit oss någon hjälp”

 

Av Lennart Hildingsson, Hallands-Posten, hallandsposten.se, 2007-02-17


Omhändertagandet ifrågasätts

 

Av Lennart Hildingsson, Hallands-Posten, hallandsposten.se, 2007-02-17

Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS