Swedish

Välj ditt språk


NKMR:s kommentar:
Tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn på grund av påstådd förståndshandikapp hos föräldrarna har förekommit i Sverige, Norge och Tyskland.

I fallet Olsson v. Sverige hävdade socialtjänsten i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborg, att paret Olsson var förståndshandikappade. Psykologtester visade dock motsatsen. Europadomstolen dömde Sverige att återlämna barnen till deras föräldrar. Socialtjänsten vägrade att lämna tillbaka Olsson-barnen med påstående om att de hade vistats under så lång tid i fosterhem. Resultatet av denna vägran blev Olsson 2 v Sverige
I fallet Kutzner v. Tyskland hävdade myndigheterna att föräldrarna var förståndshandikappade. Europadomstolen fann att Tyskland hade kränkt barnens och deras föräldrars rätt till privat och familjeliv och dömde Tyskland att lämna tillbaka barnen - vilket också skedde.

Powered by AIS