Karlskoga Tidning den 22 juli 1999. Replik av Torbjörn Karlgren till avdelningschefens insändare i artikelserien om socialtjänstens i Karlskoga tvångsomhändertagande av Adrian. Artiklarna återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

Du svarar som en politiker, Birgitta

av Torbjörn Karlgren, Karlskoga

Det är svårt att svara på Birgitta Perssons inlägg och orsaken är att hon svarar som en politiker.

"Det jag kan kommentera om Adrians situation idag är att grunden för att placera honom i ett familjehem inte är att hans mamma sökt socialbidrag till en hyra" skriver Birgitta.

Nejvisst.

Vem har påstått det? I varje fall inte jag.

Däremot har jag skrivit att utredningen om omhändertagandet började när Eva besökte socialen den 26 maj.

För att citera utredningen under rubriken "Anledning till utredning":

"990526 sökte Eva upp socialförvaltningen och ansökte om hjälp i form av boende på kvinnohuset. Hon beskrev sin situation som rörig, hon visste inte vad hon ville på längre sikt, hon riskerar att bli vräkt då hon har en hyresskuld. Socialtjänsten bedömde att Eva hade svårigheter att trygga Adrian och att det, därigenom förelåg en fara för hans hälsa och utveckling varför en utredning jml 50§ SoL inleddes".

Precis som jag skrivit.

Inte sant

Hon påstår att jag "väljer att utesluta det som handlar om Adrian, Adrians behov av skydd och Adrians rättigheter till en god omsorg" och att "genom att inte redovisa helheten i materialet framställer Torbjörn Karlgren socialtjänsten som en skrämmande och maktfullkomlig myndighet"

Det är inte sant.

Det som sägs i utredningen om Adrian har redovisats i mina artiklar. Har socialtjänsten mer att anföra angående honom så finns det i så fall inte i Håkan Stenholms utredning.

Ingen har kunnat belägga att Adrian farit illa.

Det har i så fall inte redovisats - och då är det lika illa.

Men det är ett klassiskt knep att krypa bakom sekretessen och mumla om att "det finns mer, jojo". Jag är tämligen övertygad om att alla som läser hela utredningen kommer fram till ungefär samma sak.

Redovisas inte

I den korta, summariska utredningen anges nämligen inte värre saker om Adrian än att han är distanslös och gått i blöta blöjor.

"Karlskoga Tidnings artiklar försvårar och riskerar enligt min mening socialtjänstens målsättning att skapa goda uppväxtvillkor för barn i Karlskoga" skriver Birgitta Persson och beklagar.

Det är nästan fånigt.

Som Birgitta Persson skriver är LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, till för att skydda barn i Sverige från "misshandel, vanvård och olika former av utnyttjande".

Det är en god målsättning.

Problemet i det här fallet , Adrian, är ju bara att ingen påstått att han är misshandlad, inte heller att han är utnyttjad och ingenstans i materialet framgår att han är vanvårdad.

Två gånger om

Ändå är han elva månader gammal (på lördag) tvångsomhändertagen två gånger om av socialens tjänstemän och politiker.

Jag har mina personliga åsikter i det här fallet.

De är emellertid inte intressanta.

Men med den makt som socialtjänst och socialpolitiker har över enskilda medborgare och dessutom ofta över grupper och människor som redan i utgångsläget är svaga - så är det viktigt att syna och visa vad man använder den makten till.

Det är jag glad över att ha gjort i fallet med Adrian och hans mamma.

Nidbild av socialnämndens arbete.

Tragedier vid tvångsomhändertaganden.

Jag blir så trött.

Oenig länsrätt sade nej till Eva.

Ingen rök utan eld, säger länsrätten.

Tack för artiklarna om Adrian.

Powered by AIS