KUMLAFALLET

I oktober 1997 föddes ett välskapt flickebarn till ett ungt, samboende par. Födelsen var oväntad. I Kumla väntade ett barnlöst par, med känningar inom socialförvaltningen, i adoptionskön på att få adoptera ett barn mellan 0 - 12 månader. Barnets farmor och farfar, en tämligen välbärgad familj - farmor var då 47 år gammal - erbjöd sig att ta hand om sitt barnbarn. Socialtjänsten vägrade att utreda farföräldrarna - trots det nya tillägget i socialtjänstlagen angående släktingplacering - och valde att placera barnet hos främlingar, det barnlösa paret, vänner till en av socialarbetarna. "Utredningen" där det barnlösa paret erbjöds det nyfödda barnet gjordes tre dagar efter hennes födelse.

Sedan hösten 1997 har Kumlafallet varit en följetong i länsrätten i Örebro, kammarrätten i Jönköping och regeringsrätten och åtskilliga JO-anmälningar har gjorts, men den förtäckta adoptionen av den lilla flickan fortsätter.

En serie artiklar om en förtäckt adoption genom illojal användning av LVU.

Förtäckta adoptioner - Två fall.
Ruby Harrold-Claessons föredrag vid NKMR:s symposium i Göteborg den 17 juni 2000
 


Kommunen skänkte bort vårt barnbarn
Av Katarina Lagerwall

Kumlafallet - Riksdagsman kastades ut ur rättssal i Örebro
Av Ruby Harrold-ClaessonKumlafallet - Medborgarvittnet som kastades ut kommer igen
Av Lars-Göran MånzonMedborgarvittne måste bli en rättighet

Av Thomas Julin

Förändringar av socialtjänsten
Av Thomas Julin m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2000/01:So212Pressens opinionsnämnd fällde artiklar

Av Ruby Harrold-Claesson

  

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS