623 anställda vid SiS har okänd utbildning

Av Tina Lundberg, frilansjournalist

 

 


Tina Lundberg är numera frilansjournalist och familjeterapeut.  Dessförinnan har hon arbetat som samtalsterapeut, handledare och föreläsare. Hon har arbetat inom sluten psykiatrin, kriminalvården och på behandlingshem, bedrivit ledarskapsutbildningar, processorienterad personal- och organisationsutveckling, medling, etik och moral, kris- och konflikthantering på uppdrag av kommuner och företag. Hon har också arbetat med ungdomar i riskzon: utsatthet, mobbning, suicidtankar, kriminalitet, våld- och drogproblematik. Använde samtalsterapi, teater och regi som redskap för att stötta ungdomarna att börja om, komma igen – också med betyg.
Tina Lundberg berättar att hon på nära håll tog jag också del av hur politiker och förvaltningschefer tveklöst kunde missbruka sin makt och tillåta prestigen gå före barns och ungdomars välbefinnande. Kronor och ören var viktigast, inte minst hålla andra vuxna bakom ryggen. Kvar stod barnen. Svikna.

"Det gjorde att jag valde att sadla om till journalist", säger hon.

Artikeln ingår i en serie av tre artiklar publicerade 2008-01-05 i Tidskriften "Faktum".

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

SiS, Statens Institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av vuxna missbrukare och ungdomar med allvarliga sociala problem. Vid närmare granskning visar det sig att det saknas uppgifter om vilka utbildningar 623 av de 3071 anställda har.

 

Samtidigt menar SiS presschef Cecilia Sandahl: ”En viktig synpunkt är att utbildningens längd inte avgör vilken skicklighet en behandlingsassistent har. Mycket beror på personlig mognad, lämplighet och yrkeserfarenhet.”

SiS bedriver 33 särskilda ungdomshem över hela landet. Ungdomarna som placeras är i regel mellan 15-21 år. De flesta har varit föremål för samhällsingripanden flera gånger utan att deras situation har förbättrats. 

 

Många frågor obesvarade

 

SiS har hög kvalitet och utövar mycket professionell vård och god behandling menar myndigheten i sin årsredovisning 2006. Samtidigt står det oklart vad exakt god vård och behandling är. Det finns heller inget återgivet om placering vid SiS överhuvudtaget hjälper ungdomar att bryta destruktiva mönster. Det står också oklart vad exakt ett professionellt hanteringssätt är när incidenter uppstår. Däremot framkommer att vissa ungdomar lider av psykisk ohälsa, men inte tydligt vilka orsakerna är till detta.  

 

I årsredovisningen finns personalens upplevelse om hot och våld återrapporterade, men det står inget om ungdomarnas upplevelser. Däremot menar presschef, Cecilia Sandahl ”att klagomål som de intagna ungdomarna kan ha handlar om att de känner sig kränkta efter ordväxling med personal. Eller att de är kritiska till personalens tolkningar av incidenter som föregår avskiljning. Ungdomarna kan uppleva att personalen har varit för hårdhänta.”  

 

Här återges de SiS-enheter där de berörda 623 anställda arbetar under ”okänd utbildning”:

 

 

 

 

 

 

 

SiS-enheter:

 

Antal personer

 

 

 

 

Bergmansgården

5

 

Ljungbacken

7

Björkbacken

12

 

Lunden 

 

3

Brättegården

1

 

LV-hemmet Rebecka

22

Bärby

 

20

 

Långanäs 

24

Ekebylund

5

 

Lövsta

 

20

Eken

 

3

 

Margeretelund   

4

Ekenäs

 

6

 

Nerby 

 

22

Fagared

 

1

 

Rebecka

 

22

Folåsa

 

13

 

Runnagården

28

Fortunagården

7

 

Ryds Brunn

18

Frösön

 

35

 

Råby

 

57

Gudhemsgården

4

 

Rällsögården

14

Hesselby

 

5

 

Sirius

 

22

Hornö

 

14

 

Stigby

 

14

Håkanstorp

16

 

Sundbo

 

25

Hässleholm

13

 

Sävastgården

2

Högantorp

22

 

Tunagården

2

Johannisberg

39

 

Vemyra

 

5

Karlsvik

 

2

 

Villan

 

4

Klarälvsgården

31

 

Åbygården

4

Klockbacka

3

 

Östfora

 

7

Ljungaskog

37

 

Öxnevalla

3

 

Källa: SiS 2007-03-26

 

 

     

 

 

 

 

 

 

FAKTARUTA

SiS, Statens institutionsstyrelse, erbjuder individuell behandling, men även behandling för specifika grupper såsom grova ungdomsbrottslingar; sexuella förövare, adopterade ungdomar, svårt relationsstörda flickor. Även flickor som har utsatts för sexuella övergrepp och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

 

 

 

13-åriga Karins vingar klipps

Av Tina Lundberg

 

Håll käft och le
Av Per-Arne Pettersson och Tona Lundberg


Paragraf 15 b

Av Magnus Wennerholm, Peter Lindgren och Susanne Edmark


Paragraf 15 b - Kalla fakta programmet

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS