Swedish

Välj ditt språk

Adoption medför psykologiska risker

The Copenhagen Post - 28.08.2008
Översättning: Ruby Harrold-Claesson, jur kand

 


Artikeln är tidigare publicerad i The Copenhagen Post - 28.08.2008 under titeln Adoption raises psychological risks.

 


En ny studie tyder på adoption fördubblar risken för barn att utveckla psykiska problem.
 
Adopterade barn löper dubbelt så stor risk att utveckla psykiska problem som deras motparter, visar ny forskning från Institutet för folkhälsovetenskap vid Köpenhamns universitetet.


Resultaten visar att 12 procent av de 582 adopterade barn födda i Danmark mellan 1978 och 2005 fått psykiatrisk behandling. Endast fem procent av deras icke-adopterade jämnåriga sökt psykiatrisk hjälp.

Som kontrast, visade de 434 barn som adopterades bort på Grönland under samma period ingen signifikant skillnad i psykiska problem jämförda med sina kamrater.


Forskarna tror att de olika adoptionstraditioner mellan Danmark och Grönland är orsaken till de kontrasterande resultat.


Det har varit mycket vanligt i Grönland att föräldrar adopterat bort sina barn till andra släktingar. Barnen växer upp i ett annat hem, men de kan fortfarande hålla kontakt med sina biologiska föräldrar och syskon.


"De första tre månaderna i ett barns liv är oerhört viktiga att skapa trygghet. En nyfödda är van vid sin mors röst, doft och ju längre den närheten finns kvar, desto bättre kan barnet utveckla en känsla av säkerhet", sade Merete Laubjerg, forskaren bakom studien.

Laubjerg rekommenderar att danska adopterade barn bör ha mer kontakt med sina biologiska föräldrar, som på Grönland, för att främja barnets känsla av trygghet.

Chefen för Børnerådet, Charlotte Guldberg, blev förvånad över det stora antalet danska adopterade barn som behöver psykiatrisk hjälp, men sa att Grönland modellen inte skulle fungera i Danmark.
"Kvinnan har fattat beslutet eftersom hon anser att hon inte kan behålla barnet och det skulle vara etiskt fel att tvinga henne att se barnet på en regelbunden basis. Modern mycket sällan vill följa från åskådarplats, "Guldberg berättade TV2 News.Adoptioner väcker debatt. Den första generationen utlandsadopterade är nu vuxna
Av Henrik Höjer


Självmord vanligt bland adopterade

Av Peter LetmarkTillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS