Adoption av tvångsomhändertagna barn

Sedan år 2000 har statliga utredningar förespråkat adoption i stället för långvariga fosterhemsplaceringar av tvångsomhändertagna barn. Det hävdas att adoption ska kunna förordas som alternativ. Men om föräldrarna inte samtycker till "frivillig" adoption, blir det tvångsadoption då?

Artiklarna är publicerade i olika media, 2009-03-20 - - 2009-11-23


Fler barn kan bli adopterade

Av Anna-Lena Haverdahl

Stockholms kommun blir först i landet med att förorda adoption framför långvariga placeringar i familjehem. Förslaget innebär att barn som varit mer än tre år i familjehem istället kan bli aktuella för adoption. Det gäller också vissa nyfödda där det är uppenbart att föräldrarna inte kommer att kunna ta hand om barnet. Då ska adoption kunna förordas som alternativ.

Svenska Dagbladet, svd.se - 2009-11-23


”Bättre med familjevård”

Av Anna-Lena Haverdahl

Trots att hon själv är adopterad och haft en bra uppväxt är hon emot adoptioner som alternativ till familjevård. –Jag ser det som ett sätt att lämpa över ansvaret och slippa kostnaderna. Bättre med fortsatt familjevård, då har samhället insyn samtidigt som barnet behåller kontakten med sina biologiska föräldrar.

Svenska Dagbladet, svd.se - 2009-11-23

 


Barn i familjehem ska kunna adopteras

Fler barn i Stockholm ska adopteras istället för att placeras i familjehem. Enligt ett förslag ska nyfödda och barn som varit mer än tre år i familjehem kunna bli adopterade och innebär att Stockholm först ut i landet med att rekommendera adoption framför familjehem.

Sr.se - 2009-11-23

 


Stockholm tillåter adoption för fler fosterbarn

Stockholms stad blir först i landet med att införa en ny policy som gör det möjligt för fler barn att bli adopterade istället för att långvarigt placeras i familjehem.

Svt.se - 23 november 2009

 

 

Lättare adoptera barn. Åldersgräns på 43 år föreslås

Av Karin Moberger

Svenska barn ska lättare kunna adopteras bort om det är till barnets bästa. Det föreslås i en ny utredning som i dag överlämnas till justitieminister Beatrice Ask.

SvT Rapport - 2009-07-02Inhemska adoptioner ska underlättas

Av Ci Holmgren
Det måste bli lättare att adoptera barn som annars hamnar i fosterfamilj under hela sin uppväxt. Det tycker politikerna i Stockholms stadshus som har beslutat att underlätta för så kallade inhemska adoptioner.

Sveriges Radio, sr.se - 2009-04-01
Ulf Kristersson: Stockholm inför nationell adoption som alternativ för fosterbarn

I ett ovanligt beslut på torsdagskvällen ställde sig socialtjänstnämnden enigt bakom förslaget att införa nationella adoptioner i Stockholm. Beslutet innebär att Stockholm nu som första kommun i landet påbörjar arbetet med att införa regler om att även nationell adoption ska prövas för barn, som annars riskerar att växa upp i mycket långvariga fosterplaceringar.

Moderaterna, moderaterna.net - 20 mars, 2009
 

 

Vil åpne for adopsjon i barnevernsaker

En serie artiklar i NRK.no, 2009-09-29 - - 2009-10-09


NKMR:s remissyttrande ang. SOU 2000:77 - Omhändertagen


Tvångsadoption? Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets "anknytning"
Av Lennart Sjöberg


Tvångsadoption: dålig lösning

Av Ruby Harrold-Claesson
 

 
Till Artikelindex

 

Powered by AIS