Åklagare misstänks ha begått tjänstefel

Av Catarina Saha

  

 


Catarina Saha är journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK den 4 april 1997. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 20 januari 1997.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

En åklagare ska inte besluta att en vårdnadsdom ska verkställas. Det konstaterar riksåklagare Solveig Riberdahl. Hon begär nu att överåklagaren i Sundsvall ska granska om en åklagare i Västerbotten har begått tjänstefel när en flicka återfördes till sin pappa.

Misstanken om tjänstefel gäller handläggningen av den uppmärksammade vårdnadstvisten om fyra barn.

I januari berättade VK om den skarpa kritik som länsstyrelsen då riktade mot socialtjänsten i Umeå. Bland annat fick kommunens socialtjänstemän kritik för hämtning av ett av barnen, en 8-årig flicka, som hade rymt till sin mamma. Hämtningen skedde trots att det saknades rättslig grund.

 

Ifrågasatt
Det är mamman till de fyra barnen som har ifrågasatt också hur åklagare och polis skötte sitt arbete. Mamman var misstänkt för egenmäktighet med barn.

Åklagaren beslutade att hon skulle hämtas till förhör och att husrannsakan skulle göras. Dottern återfördes till pappan och senare har åklagaren uttalat att han beslutat att dottern i enlighet med vårdnadsdomen skulle återföras.

Hämtningen, som skedde i juni 1996, blir nu föremål för granskning. Den åklagare i Västerbotten som beslutade om hämtningen kan ha begått tjänstefel. Riksåklagaren begär att överåklagaren i Sundsvall, Björn Ericsson, inleder en förundersökning. Det ankommer nämligen inte på åklagaren att besluta om en vårdnadsdom ska verkställas. Det är rätten, eller i vissa fall polismyndigheten, som ska fatta ett sådant beslut.

När förundersökningen är klar ska riksåklagaren ta beslut om åtal för tjänstefel ska väckas mot åklagaren i Västerbotten.

 

Föräldrartvist leder till granskning

Inte någon engångsföreteelse

"Många har missuppfattat sin funktion"

Socialen vägrade lyssna

"Oskickligt och partiskt"

Kritiken ny för Länsstyrelsen

Länsstyrelsen JO-anmäls

Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS