Alexander Solzjenitsyn och de mänskliga värdena

 

Som svenskar har vi anledning att både komma ihåg och skämmas över det mottagande Alexander Solzjenitsyn fick, när han som Nobelpristagare kom till Sverige och i Spegelsalen på Grand Hotel mötte svensk press och TV. Han avhånades och blev ständigt avbruten av glåpande svenska journalister - några alltjämt återkommande kommentatorer till världens händelser.

Själv har Solzjenitsyn vittnat om att han aldrig mött något liknande - aldrig konfronterats med ett så primitivt förakt för de värden och synsätt, som han är vår tids kanske tydligaste exponent.

Efter sin utvisning från Sovjetunionen gjorde Alexander Solzjenitsyn ett antal framträdanden runtom i USA. Vid ett av dessa talade han vid Harvard University. Året var 1978. Det är nu mer ett kvarts sekel sedan. Ändå känns det den dag som är som en - inte minst för oss svenskar - synnerligen angelägen text. Den kan här publiceras med tillstånd från Hillsyde Monthly Journal, som motiverar sitt tillstånd med orden:

"We think that this presentation is worthy of the widest possible distribution. Because of that we commend Solzhenitsyn's words to your attention."

 

 

 

 

 
Artiklarna nedan är tidigare publicerade i DSM 5/2004.

De återges här med författarens och ansvariga utgivarens, Jan Gillberg, benägna tillstånd.

 

  

 

 

Alexander Solzjenitsyn och de mänskliga värdena

Av Jan Gillberg

 

 

Förlusten av andligt liv hotar vår civilisation
Av Alexander Solzjenitsyn

 

 

 

 

DSM

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS