Allt fler barn tas om hand

Fosterhemsplaceringar allt vanligare i Vindeln och Vännäs

Av Ingrid Marklund, reporter

 

 

 


Ingrid Marklund var journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK och vk.se den 17 december 2003, men den finns inte längre på VK:s hemsida.

Artikeln återges här med författarens och chefredaktörens benägna tillstånd.

 

 

 

Fler och fler barn kan inte bo hos sina föräldrar. I Vindeln och Vännäs har antalet barn som placeras av socialtjänsten fördubblats på bara några år. Över hela landet ökar placeringarna - men det är inte säkert att det beror på att barnen verkligen mår sämre.

- Nej, jag tror inte man ska dra slutsatsen att barnen mår sämre nu än tidigare, säger Gudrun Kågström-Lindberg, chef för familjeomsorgen på Vännäs kommun.
     

- Ökningen kan bero på att vi har blivit duktigare på att se de här barnen.

En aktivare socialtjänst och en skärpt lagstiftning kan ligga bakom att allt fler barn och ungdomar tas om hand. I nästan hälften av landets kommuner ökar placeringarna av ungdomar, visar en rundfrågning som Kommunförbundet gjort. Ökningen är stor, uppger 40 procent av kommunerna.


Orsaken till att de mindre barnen placeras i familjehem är oftast att deras egna föräldrar inte klarar av att ta hand om barn; ibland på grund av missbruk, ibland av andra orsaker. När det gäller tonåringar ingriper socialtjänsten på grund av ungdomarnas eget beteende. Det handlar oftast om en kombination av att tonåringen har problem och att föräldrarna inte orkar med situationen.


Ingriper tidigare

Att socialtjänsten är mer inriktad på att ta hand om barn vars föräldrar inte klarar av dem är alltså en tänkbar förklaring till ökningen. För tio år sedan väntade socialtjänsten tills föräldrar började missköta sina barn - i dag ingriper man tidigare:     

- När de handlar om föräldrar som inte förstår barnens behov försöker vi göra något redan när barnen är små, innan det brakar ihop i familjen, säger Gudrun Kågström-Lindberg.

Just nu är det tolv barn och tonåringar i Vännäs som är placerade av socialtjänsten, tio i familjehem och två på så kallade HVB-hem, hem för vård och boende. Ingen har omhändertagits mot föräldrarnas vilja.

     
Oftast frivilligt

- Nej, det är ovanligt att vi placerar barn mot föräldrarnas vilja. Oftast är det frivilligt, ett samarbete mellan oss och föräldrarna - även om det är en frivillighet under ett visst tryck. Föräldrarna vet ju att vi kan använda tvång om det skulle behövas.     

 

I Vindelns kommun är i dag elva barn och tonåringar placerade, nio i familjehem och två på HVB-hem. Här, liksom i Vännäs, har det skett en fördubbling av antalet placeringar de senaste åren. Och även i Vindeln är de flesta frivilliga placeringar. Men till skillnad från kollegan i Vännäs tror Andreas Johansson, chef för familjeomsorgen på Vindelns kommun, att problemen i familjerna verkligen har ökat:


- Det finns många faktorer som ligger bakom. En är nerdragningarna inom skolan - barn som har skolan som sin enda trygghet blir mer utsatta.

- Och hur mycket satsar vi i samhället på dem som inte har det bra? Hur mycket tid tillbringar vi med våra barn?

 

 

"Allt fler barn tas om hand"
Av Sven-Erik Berg

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ankarcrona

 

Rekordmange barnevern-barn
Artikkel i Bergens Tidende

 

Norrköping: 111 barn tvångsomhändertogs 2002
Av Kenan Habul


250 barn flyttades från sina hem i Eskilstuna
Av Marie Hillblom


Flere børn fjernes med tvang
Merudgiften for foranstaltninger og anbringelser i Aalborg Kommune er nu oppe på 6 millioner kr. Udgiftsstigningen skal nu undersøges
BorgerDebat.dk


Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS