Allt fler barn omhändertas med tvång

Kommunens pengar räcker inte - revisorerna kräver mer politiskt ansvar

Av Helene Magnusson, journalist

 

Helene Magnusson är journalist på Mariestads Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i MT den 1 november 2002.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

MARIESTAD

Ett 20-tal barn och ungdomar är för närvarande tvångsomhändertagna av Mariestads kommun. Det är mer än dubbelt så många som det var för tre år sedan.

Omhändertagandena kostar mycket pengar och nu vill revisorerna att socialnämnden bör överväga om de som politiker behöver ta ett större ansvar.

 

I augusti månad var totalt 56 barn och ungdomar under 20 år från Mariestads kommun placerade i familjehem eller på behandlingshem. Många av dessa har varit omhändertagna under flera års tid. Cirka 20 av dessa har omhändertagits utan samtycke, det vill säga med tvång.

 

Det finns också cirka 20 vuxna personer som är omhändertagna, sex av dessa med tvång enligt lagen om vård av missbrukare.

 

Det är dyrt med institutionsplatser, för barn som omhändertas kan det variera mellan 1 395 kronor per dygn till 3 800 kronor per dygn. De dyraste placeringarna sker på de statliga institutionerna och på deras utredningsplatser.

 

För kommunen har de allt fler omhändertagandena gjort att budgeten överskridits med ungefär sex miljoner kronor. Men egentligen skiljer sig antalet omhändertaganden inte särskilt mycket från andra kommuner.

 

- Vi har legat väl till tidigare, förklarar socialchef Ann-Christine Jenvén.

 

Än så länge är de dock inte säkra på vad orsaken är till att allt fler barn far illa.

 

- Det kan vara alltifrån tillfälligheter till en tendens i samhället att man har det allmänt sett svårare i dag att klara av föräldraskapet, säger Ann-Christine Jenvén.

 

Granskar placeringar

Kommunens politiskt valda revisorer har gett en revisionsfirma i uppdrag att granska placeringarna på institutioner och i familjehem, på grund av de ökade kostnaderna.

 

- Vi är utsedda av kommunfullmäktige för att se efter att kommunens budgetramar hålls, förklarar Sven Edqvist (m) som är ordförande i kommunrevisionen.

Han menar också att det är viktigt att socialnämnden tittar mer på de alternativ som kan finnas.

 

- Till exempel som förslaget med ett ungdomsboende på Hamngatan. De måste hitta på något annat, de måste förbilliga det hela, säger Sven Edqvist.

 

Revisorerna anser också i sin rapport att socialnämnden bör överväga att införa en rutin som innebär att nämnden i ett tidigare skede än i dag tar ställning till de placeringar som görs. De betonar också att det är angeläget att nämnden noga följer utveckling av de insatser som görs och att man begär att få fram sammanställningar över hur kostnader och verksamhet utvecklas.

 

Ständig diskussion

Yngve Johansson (s) som är socialnämndens ordförande har ännu inte sett rapporten, men han tycker att de som politiker har en bra kontroll redan i dag. Till exempel är nämndens arbetsutskott alltid med vid tvångsomhändertaganden som sedan går vidare till länsrätten för dom.

 

- Dessutom för vi en ständig diskussion med tjänstemännen om det här. Det är ju också en svår fråga med tanke på att politikerna är lekmän medan de som jobbar med det är proffs.

 

Men ändå tycker han att flera av ledamöterna i utskottet har varit med länge och är mycket insatta i vad som gäller. Yngve Johansson berättar också att även om det är sällsynt, så händer det att politikerna fattar ett annat beslut än tjänstemännen.

 

- Det hände senast i somras då vi upphävde ett tvångsomhändertagande. Eftersom personen var positiv till behandling på frivillig väg så gjorde vi den bedömningen, säger Yngve Johansson.

 

Socialnämnden har ännu inte haft uppe rapporten på sitt bord, den kommer till utskottet i nästa vecka. Senast den 13 december vill revisorerna ha kommentarer från nämnden.

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0501-687 43

 

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt. Av Ruby Harrold-Claesson

 

Konkurs hotar SDN-Bergsjön. Av Karin Henriksson

 

Socialnämnden i Kumla går back med drygt fyra miljoner. Av Ruby Harrold-Claesson

 

Omsorgsovertagelse er ikke barnevern. Av Sverre Kvilhaug

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft. Av Anita Ankarcrona

 

Alvorlige grunner till omsorgsovertagelse? Av Marianne Haslev Skånland

 

Är vissa barn värdelösa? Av Anita Strand-H

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS