ALVHEIMS TIO BUD
Av John Alvheim, Stortingsrepresentant

 

 

 

 

John Alvheim er Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (FrP). Han er også lederen av Stortingets sosialkomite.

 

 

 

Tio bud till dem som kommer i socialtjänstens/barnevernets blickfång:

1.         Håll käft, allt du säger kommer att användas emot dig.


2.         Ta omedelbart kontakt med en advokat.

3.         Skaffa en psykolog även om du är frisk, du kan ha behov av det.

4.         Ta inte emot någon hjälp, det kommer att tolkas som att du inte klarar dig själv.

5.         Ta inte emot erbjudande av plats på mödrahem: Det är inte en hjälpinstitution, utan en övervakningscentral.

6.         Begär skriftlig motivering till alla beslut som du utsätts för.

7.         Överklaga alla beslut.

8.         Ta inte emot erbjudande av placering i jourfosterhem. Du får inte tillbaka barnet.

9.         Kom ihåg att när socialtjänsten pratar om hjälpinsatser, så menar de i regel omhändertagande eller övervakning.

10.       Behöver du hjälp, använd vänner och släktingar - eller klara dig själv.

 

 

 

*****************

 

 

Alvheims 10 bud for alle som kommer i kontakt med barnevernet:

 

1.         Hold kjeft, alt du sier vil bli brukt mot deg.

 

2.         Ta umiddelbart kontakt med advokat.

 

3.         Skaff en psykolog selv om du er frisk, du kommer til å trenge det.

 

4.         Ta ikke imot noen hjelp fra barnevernet, det kommer til å tolkes som at du ikke klarer deg selv.

 

5.         Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem; det er ikke en hjelpeinstitusjon men en overvåkingssentral.

 

6.         Forlang skriftlig begrunnelse for alle vedtak som fattes om deg.

 

7.         Overklag alle beslutninger.

 

8.         Ta ikke imot tilbud om plassering i avlastningshjem eller beredskapshjem. Du får ikke barnet tilbake.

 

9.         Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak, så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåking.

 

10.       Hvis du trenger hjelp, så bruk slekt og venner  -  eller klar deg uten.

 

 

 

 

Barnevern og omsorgsovertakelse. Av Arne Byhre

 

Ohyggliga övergrepp mot barn och föräldrar

Powered by AIS