Swedish

Välj ditt språk

 

 • Arbetar socionomerna som kvacksalvare?

  Av Mona Lisa Karell

   

Bo Ammers kritik av myndigheternas LVU-handläggning styrks delvis av uppsatser vid Högskolan i Örebro, skriver Mona Lisa Karell, Hjortkvarn. Hon år fil kand, socionom och D-studerande inom psyko-socialt arbete vid Utredningsmetodiska forskningsenheten på Högskolan i Örebro.

Insändaren är tidigare publicerad i Nerikes Allehanda den 25/4 1998.

 

 • Bo Ammer anser på Allehanda Debatt 14/4 att det jobb som utförs av socionomer, BUP-personal m fl är kvacksalveri och missbruk av lagen.

  Denna kritik är något som delvis styrks av C-uppsatser gjorda av socionomstuderande på Högskolan i Örebro. Där har man självkritiskt granskat det egna yrkesområdets olika metoder och rutiner.

  Inom Utredningsmetodiska forskningsenheten på Högskolan bedrivs i dag forskning om ett område som berör såväl hälsa och sjukvård som socialt stöd och rehabilitering av barn. Vidare bedrivs där forskning och utveckling inom området utredningssamtal med barn. Denna enhet hade 18/3 en konferens där alla kommuners politiker, socialtjänstemän samt BUP-personal och övriga intressenter var inbjudna. Tyvärr saknades Bo Ammer.

   

  Konferens

  Temat för konferensen var "Hur skall nya metoder och rutiner för samtal med barn kunna utvecklas?" Svaret var givet, nämligen genom ett samarbete mellan teori och praktisk erfarenhet inom forskningens ramar. Detta förutsätter ett samarbete mellan landstinget, kommunerna, polis, åklagare och utredningsmetodiska förskningsenheten. Ett sådant samarbete stöds även av regeringens skrivelse till riksdagen (1996/97:93) där man efterlyser samarbetsprojekt som kan leda fram till nya metoder och rutiner vid samtal med barn, både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten och domstolsväsendet.

   

  Ny kunskap

  Ett sådant samarbete har den socialdemokratiska ledningen inom landstinget ställt sig positiv till, liksom ansvariga inom den sociala sektorn i Örebro kommun samt åklagar- och polismyndigheten. Den mörka bild Bo Ammer återger av hur ett barns utsaga behandlas inom olika sektorer kommer inte enbart av en självkritisk granskning av socionomers arbete. För att bilden skall kunna förändras, och för att ett barn skall kunna bemötas med den respekt, ödmjukhet, tilltro och anständighet som krävs, behöver vi ny kunskap genom forskning och samarbete.

   

  Delar med sig

  Jag hoppas att även andra kommuner i länet är villiga att delta i detta samarbete. Utredningsmetodiska förskningsenheten på högskolan delar gärna med sig av sin kunskap och forskning. Men jag hoppas att Bo Ammer inte har den illusionen att han tror att man kan se sammanhang och situationer med och ur ett barns perspektiv.

  Kvacksalveri och missbruk av lag

  LVU behöver ändras från grunden

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS