"Ge oss mera pengar"

Av KARIN HENRIKSSON, journalist

 

 

Artikeln är tidigare publicerad i Göteborg Nordost och Göteborg Angered den 16 juni 1999.

 

 

 

Besvikna Bergsjöbor demonstrerade.

Vi förblöder här ute. Vi behöver mer pengar nu, köpt vård ska inte få äta upp våra barns framtid, sa Monica Paulsson som har bott i Bergsjön i 30 år och arbetat inom barnomsorgen i 20 år.

- Vi har aldrig haft det så jobbigt och slitigt som vi har det nu.

Hon var en av de cirka 150 personer som samlades till ett protestdemonstration på Rymdtorget i Bergsjön i förra veckan. Bergsjöbor och anställda krävde svar på hur Bergsjön ska klara nedskärningar på 15 miljoner kronor och varför kommunen centralt inte går in och stöttar stadsdelen. Allt eftersom mötet fortskred slöts ringen av upprörda och besvikna människor tätare runt de inbjudna politikerna Anthony Curry (s), ordförande i Bergsjöns stadsdelsnämnd och kommunalråden Frank Andersson (s) och Eva Olofsson (v). Ibland bubblade missnöjet över så mycket att politikerna inte kunde göra sig hörda.

- Antingen låter ni mig tala eller så åker jag härifrån, sa Frank Andersson när han hade blivit avbruten ett par gånger.

I det förslag till budget som majoritetspartierna s, v och mp har lagt fram får Bergsjön 2,4 miljoner mindre nästa år, trots att stadsdelen i år går back med 15 miljoner. Bergsjön har begärt att få extra tillskott på grund av sina höga kostnader för köpt vård men fått nej från kommunstyrelsen.

Inför de protesterande försvarade både Anthony Curry och Frank Andersson budgeten med att invånarantalet i Bergsjön minskar.

- I Lärjedalen ökar invånarantalet, då måste de få mer pengar och de pengarna måste tas någonstans, sa Frank Andersson.

När Eva Olofsson fick megafonen sa hon att hon inte hade några andra förklaringar än de som Anthony Curry och Frank Andersson gett.

- Men det förslag som ligger nu berör budgeten för nästa år, år 2 000. Sedan kommer det en ny budget igen och vi kommer att hålla ögonen på Bergsjön.

Men åhörarna lät sig inte nöjas med den förklaringen. Enligt Gerda Svendsen, Kommunals representant i Bergsjön, finns det inte någon tid att vänta.

- Man hinner avveckla Bergsjön innan vi har fått en ny budget. De lovade oss satsningar på vård, skola och omsorg. Vi får inga satsningar på det - vi får satsningar på köpt vård.

Frank Andersson återvände hela tiden till resursfördelningsmodellen, modellen för att portionera ut pengar till stadsdelarna.

- Vi överför pengar från höginkomsttagare i Askim till låginkomsttagare i Bergsjön. Så är det. Men det finns en smärtgräns också - höjer vi skatten alltför mycket för höginkomsttagarna så flyttar de till Kungsbacka i stället.

Gerda Svendsen avslutade mötet med att säga att det egentligen inte handlar om att ställa stadsdelar i Göteborg mot varandra.

- Jag anser att det är staten som ska skjuta till pengar.

 

Mer pengar till stadsdelarna

Konflikt vid SDN-Bergsjön

Socialnämnden i Kumla går back med drygt fyra miljoner

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS