Askungar kastades i elden
Insändare, Göteborgs-Posten, sida 4 - 2011-09-30

Inlägget är tidigare publicerat som insändare i Göteborgs-Posten, 2011-09-30

Det återges här för kännedom för NKMR:s läsare. 


T
ortyrliknande bestraffningsmetoder och sexuella övergrepp – vittnesmålen om vanvården på Vidkärrs barnhem i Göteborg skakar om. Ändå är de bara exempel i mängden i Vanvårdsutredningen.

– Den mörka rapporten blottlägger delar av Sveriges historia, sade Barn- och äldreministern Maria Larsson vid den presskonferens hon till slut beslöt att närvara vid.

Det är inte sant. Även i dag fattar samhället vanvettiga beslut om allt från fosterhemsplaceringar till utvisningar - som inte ser till barnens bästa. När utredaren Göran Johansson berättar hur in­tervjupersonerna i utredningen kunde råka så illa ut, berättar han samtidigt om hur samma elände kan upprepas 2011. De handlar om stadsdelsnämn­der och kommuner som inte tar sitt ansvar, inte utövar den tillsyn de skall och inte agerar snabbt nog vid misstankar om missförhållanden.

I våras avslöjade stadsrevisionens stickprovsunder­sökning att familjehemsplacerade barn i Kortedala inte fått besök på tre år, trots lagkrav på att barnen skall få träffa en socialsekreterare en gång i halvåret.

Maria Larssons största utmaning är således inte att lösa ersättningsfrågan för tidigare offer, utan att skapa ett mer vattentätt system för omhänder­tagande och kontroll.Den svenska vanvården av barn är att likna vid Abu Ghraib-skandalen

Av Daniel Hammarberg,.danielhammarberg.se - 2011-09-27

Slapp rättssäkerhet vid tvångsomhändertagning av barn

Av Tina Lundberg Åsén, Punktinsatser, punktinsatser.com - 2011-09-27

NKMR:s brev till regeringen angående tillsättande av en oberoende granskningskommissionTillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida

 

 

 

 

Powered by AIS