Barn är inte att leka med

barn_och_fred

 Barn och fred är inte att leka med

Gerd-Peter Löcke

Ordförande för Internationellt Finlandssvensk kulturforum IFISK

Styrelse- och redaktionsrådsmedlem i den finska tidskriften Fredsposten

 

Bokrecensionen har publicerats i Fredsposten maj 2009

 

 

På 1960-talet levde hoppet om en ny människa och en ny individuell frihet. Det byggde visserligen mycket på glorifieringen av USA men drömmen fanns, kanske som motvikt till Sovjetunionen och finlandiseringen. Hur ser drömmen ut i dag?

 

Den frågan ställer Gunnar Hilén, legitimerad psykolog och arbetshandledare, i sin debutbok ”Barn är inte att leka med”. Hilén flyttade till Esbo från Sverige för tjugo år sedan.

 

Enligt författaren härskar den naturvetenskapliga människosynen i uppfostran, vården och i enskilda människors tänkande i dag. Hilén anser att den som inte tar hand om det egna lidandet förorsakar andra lidande i stället. Det är det som vi upplevt i Myrbacka och Jokela. Två vuxna tonårspojkar, två unga män! Vad lärde vi oss av dem? Vilka var de? Hur har de blivit sådana?

 

Mannen i dagens Finland är rädd och lydnadens tyranni råder, enligt Hilén. Utbrändhet eller burnout är ofta i grunden en olöst lydnadskonflikt som mannen burit på till och med från första dagen på dagis. Barns möjligheter att lära sig något om empati ödeläggs effektivt. I stället lär sig barn två viktiga saker som Hilén kallar för ”oändligt tålamod” och ”obefintligt tålamod”. Det oändliga tålamodet gör barn sjukt duktiga på att tålamodigt vänta på föräldrarna och det obefintliga tålamodet får barn att bli galna av ensamhet och att känna sig svikna och övergivna. Det oändliga tålamodet åstadkommer att psyket ger upp och hjärnan ”går sönder”.  Det obefintliga tålamodet syns däremot i ”plötslighet” och rent våld där helt okända människor råkar illa ut. Författaren anser att det beror på att de vuxna inte lyssnar på barnen då de mår dåligt, då det sliter och drar i bröstet och strupen på barnen.

 

Att slåss för fred och samtidigt låta barnen flytta hemifrån för tidigt är enligt författaren ett tydligt tecken på att initiativ för fred tycks ha en besvärlig baksida: det egna inre trycket. Det fanns tusentals och åter tusentals människor i Europa och i världen som inte opponerade sig i tillräcklig hög grad mot bland annat judeförföljelserna. Det fanns ett behov av att ge vika för det egna inre trycket.

 

På 50-talet var återuppbyggnadsarbetet i full gång. Aldrig mera krig i Europa var förhoppningen! Europeiska kol- och stålunionen (EKSG) undertecknades 1951, Romfördraget (EEG) 1957 och den Europeiska Unionen (EU) etablerades 1993. Det psykologiska alternativet till den kortsiktiga politiska lösningen på aggressionerna i Europa är, enligt författaren, att mannen måste börja lära sig att vara nära sina tonårspojkar. Alla handlingar som har med krig att göra (bl. a. fredsbevarande styrkor) är symtom på att aggressionen ligger och pyser under ytan. Ingen talar om orsaken till att karlar blir mordiskt arga.

 

Däremot är man rörande överens om att fortsätta lyda. ”Det går inte att stoppa utvecklingen... Den måste få ha sin gång”.  Vad och vem och när och hur är inte så viktigt när det gäller den stora, globala utvecklingen. Huvudsaken är att det finns en ännu större som säger vad man ska göra. En riktig pappa.

 

Hilén vill trots alla tragikomiska och tröstlösa tankar tro på att vi går mot bättre tider där ryssar, engelsmän, kineser och svarta och andra en dag blir avdemoniserade. Hilén jämför krig med alkoholism: ”Problemet sitter inte i själva konsumtionen utan i en önskan om att bli berusad”. Men vi kan väl lägga bort flaskan, lägga ner alla vapen. Naturligtvis blir vi inte några änglar för det, men vi avstår från mördandet.

 

Man kan inte rösta om fred och man kan inte tvinga män att bli snälla och sluta kriga. Men kanske roten till krig ändå går att hugga av genom en djupare förståelse av psykologin kring män och söner. Det lönar sig i alla fall att försöka. Man kan börja med att läsa boken.

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = =

 

Gunnar Hilén: ”Barn är inte att leka med” har utgivits av Sahlgrens (ISBN 978-51-9016-70-2).


Tillbaka till Böcker

Tillbaka till Huvudsidan


 

 

 

 

 

Powered by AIS