Swedish

Välj ditt språk

 

 • Barnets bästa..

  Av Margareta Palm & Margit Eliasson, Mormorsupproret

    

Denna insändare är tidigare publicerad i Småbrukaren nr 4 1998. Den återges här med författarnas benägna tillstånd.

 

 • Vi tror att tanken med dagis var rätt tänkt från början, men att det de senaste åren drivits åt fel håll och rätten att själv välja och bedöma vad som är rätt har föräldrarna inte längre. Rätten att vara hemma med barnen fördöms även av vår statsminister som samhällsprofitering.

   

  Livsleda hos unga

  Det finns en stark övertro på att ha kollektiv uppfostran redan från blöjåldern och det har minskat föräldrarnas och släktens roll för barnet och institutionerna har tagit över.

  Att det har gått snett kan vi se på hur våra barn och ungdomar mår idag, med mobbning, barnamord, livsleda, allt fler självmord bland barn och ungdomar, ökande knark- och alkoholmissbruk. Allt grövre våld och bristen på inlevelseförmäga med offren är också ytterst skrämmande.

  Ofta hör man att kommunen, skolan, samhället eller det sociala skall ta över uppfostran av barnen när föräldrarna själva misslyckats.

  "Barn i Sverige föds ju till samhället, inte till familjen", sa en dam från socialdepartementet och enligt Cecilia Modig på samma departement "så är inte barn familjens privategendom".

  Hur kan man jämföra ett barn med "egendom"?

  Detta är en livssyn vi inte kan ställa upp på. Vi anser att ett barn föds i familjen och vi vill att det växer upp till en ansvarsfull medborgare med sin familj och nätverks hjälp och stöd.

   

  Släkten också viktig

  Det innebär att familjen måste återta sitt ansvar för barnen och inte skylla ifrån sig när det "gått snett". Det är då släkt och nätverkets stöd behövs.

  Den makt som Socialen har idag och som kommer att förstärkas - gör att många föräldrar idag inte törs be om deras hjälp för då förlorar de sitt inflytande och blir helt maktlösa i det som händer "deras barn" under devisen "barns bästa". Och tolkningen av vad "barns bästa" betyder är det alltid Socialen som gör.

  Även om det finns skrivna och bevittnade testamenten så är det långt ifrån säkert att Socialen följer detta, eftersom det inte anses juridiskt bindande. Detta gäller även Gudföräldrar, en kyrklig rit helt utan juridiskt värde idag.

  Vi tycker det är fel att som advokat Gunilla Billner i Allas nr 30-98 skriva: "Gudföräldrars uppgift är att just ta hand om barnet såsom sitt eget om till exempel föräldrarna förolyckas" - eller Aret Runt nr 42-98 ang. skrivet testamente: "Socialförvaltning och tingsrätt tar stor hänsyn- till vad föräldrarna uttryckligen önskat". Vi önskar att detta var sant men juridiskt gäller inte något av dem.

   

  Barnets framtid - föräldrars ansvar

  Föräldrar, släkt och nätverk måste bli delaktiga och inse sitt ansvar annars förlorar vi det lilla inflytande vi trots allt har kvar idag. Det är ju alltid den som sätter barnet till världen som bär ansvaret för barnets framtid.

  Vi måste stanna upp och bestämma hur vi vill att "barns bästa" skall tolkas. Endast om vi hjälps åt kan vi förändra barnens villkor.

  Till Antikrists Änglar

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS