Swedish

Välj ditt språk

 

 •   

 

 • Arne Sortevik er aktiv politiker i Bergen og representerer Fremskrittspartiet. Han tok som leder av Bergens helse- og sosialkomité initiativet til at det ble gjennomført en åpen høring om barnevernet i begynnelsen av november 2000.

  Det finnes allerede på NKMR's artikkel-sider artikler som refererer til denne høringen, og vi vil forsøke å bringe flere artikler om høringen i tiden fremover.

  Nedenstående artikkel er tidligere publisert i Bergens Tidende den 7. november 2000. Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

   

   

 •  

  Behov for korrigeringer

  av Arne Sortevik (Frp)

  Komitéleder og initiativtaker til barnevernshøringen

   

  Bystyrets komité for helse og sosial har nå gjennomført den første høringen i Bergen kommune. I lokalpolitikken har vi nå fått den ordningen som Stortinget gjennom sine komitéer har hatt en stund, og som i lokalpolitikken gir utenforstående personer og instanser en mulighet til å bli hørt.

  Etter Frps mening er dette en viktig demokratisk mulighet for kommunens innbyggere; en ordning med høringer bør etter vår mening finnes uansett om man velger et system med formannskap eller byregjering.

  Det har vært naturlig for meg som komitéleder og Frp-politiker å velge nettopp barnevernet som tema for den første høringen i Bergen. Frp har gjennom mange år vært opptatt av barnevernet både i rikspolitikken og lokalt. Vi er fortsatt bekymret for sider av dagens barnevern der resultatet synes å være barnefjern i stedet for barnevern!

  Når vi i Frp ønsker å bruke åpen høring på tema barnevern, så skyldes det at enkeltpersoner / familier som opplever konfliktfylte barnevernssaker nettopp føler at de ikke har steder der de blir hørt, og at det meste innen barnevernet foregår i mørke under henvisning til taushetsregler / regler om saker unntatt offentlighet.

  Frp har som utgangspunkt at vi trenger et godt barnevern. Skal vi sikre at barnevernet virkelig gjør en god jobb, bruker sine ressurser riktig og forstandig og at grunnleggende juridiske rettigheter blir ivaretatt - samtidig som hensynet til barnets beste holdes i fokus; ja, da må vi være villig til både å lytte til og trekke erfaringer fra enkeltsaker.

  Gjennom høringens 2 dager har mange enkeltpersoner blitt hørt; barn under barnevernets omsorg, foreldre som har mistet barn ved omsorgsovertakelse, og biologiske slektninger som ønsker å overta omsorg når mor og/eller far ikke makter det.

  Samt en rekke andre med ulike former for tilknytning til barnevernssaker.

  Noen fellestrekk finner vi i alle vanskelige saker der det blir konflikt mellom foreldre og/eller biologisk familie og barnevernet i saker knyttet til omsorgsovertakelse; det ble klart uttrykt i høringen.

  Barnevernet oppleves i en del saker som arrogant og manipulerende. De involverte opplever at de ikke opplyses om sine rettigheter. Det fremlegges feile/mangelfulle opplysninger fra barnevernet. Det virker i en del saker som det er et mål i seg selv å forhindre ethvert samvær mellom barn i fosterhjem og foreldre / annen familie. En del omsorgsovertakelser gjennomføres med sterkt islett av fysisk makt.

  Listen er dessverre lengre.

  Fra Frps side ønsker vi å innføre lokale tiltak og ikke minst lokale forskrifter som kan supplere lovverk / sentralt regelverk. Vi ønsker på denne måten å korrigere for uheldige sider ved dagens barnevern; det er først og fremst praktiseringen og ikke lovverket som trenger korrigering!

   

  Omsorgsovertakelse er ikke barnevern

  Lagstiftarens intentioner vid LVU

  LVU behöver ändras från grunden

  Socialtjänsten skapar sina egna offer

  Barn, barnevern og foreldre

  Lagtexten öppnar för socialbyråkratins psykologer

  Siv Westerbergs föredrag "Barnets mänskliga rättigheter till familjeliv" vid Foreningen 2 Foreldres konferens i Oslo den 21 september 1999 om "Barns menneskerettigheter ved samlivsbrudd."

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Powered by AIS