Swedish

Välj ditt språk

”Beskäftigt mansupprop”

Av Lars-Erik Hagborg, lärare

 

 

 

 

 

 


Lars-Eric Hagborg är lärare på ett gymnasium i Lund. Han är också en flitig samhällsdebattör.

Artikeln är en reaktion på en debattartikel i Dagens Nyheter (DN). Inlägget skickades till DN, men redaktörerna har vägrat att publicera det.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

I en DN-debattartikel (041002) "Bryt mäns fega tystnad om barnsexhandel" går en samling män till angrepp mot sina fega bröder, vilkas feghet beror på att de inte i likhet med undertecknarna går till storms mot barnsexindustrin. Syftet med artikeln kan synas ädelt. Frågan är om det inte rent av är huvudsyftet – att visa sig ädel. Denna samling av schysta höjdare har skrivit under en artikel som är påfallande substanslös och svepande i sin karaktäristik av barnsexindustrin.

De svenskar som försvarar sexuell exploatering av barn är få och jag har svårt att tänka mig att någon skulle få för sig att göra det offentligt. Kanske bör jag påpeka att jag trots min kritik av artikeln inte tillhör denna försumbara minoritet. Det som stör mig är att artikelförfattarna genom att torgföra radikalfeministisk ideologi anser sig kunna strunta i mer handfasta bevis för sina påståenden. Dessutom är den självgoda beskäftighet som genomsyrar debattartikeln provocerande.

Jag saknar en definition av begreppet barnsexindustrin. Vad sysslar denna med? Hur omfattande är barnsexhandeln i Sverige? Enligt artikeln drabbar den tydligen barn födda i Sverige samt barn som kommit hit. Finns det fler kategorier? Svepande påstående underbyggs inte. Följande citat kan tjäna som exempel: ”Handeln med barn är en lukrativ bransch där varan, det vill säga barnet, går att sälja om och om igen. Verksamheten bedrivs konsekvent och systematiskt, och visar tydligt att den absoluta majoriteten av sexköparna är män.” 

Den kritik som ändå har förekommit kännetecknas som ”prat” och därför vill undertecknarna ”bryta tystnaden” genom att skriva debattartikeln. En pratig situation blir till tystnad som bryts genom ännu mera prat.

Den majoritet av män som inte har tillgång till DN-debatt som forum och som anses tysta, döms ut för sin bristande ansvarskänsla och även om de direkt inte kan göras ansvariga för förövares övergrepp så är de ändå indirekt skyldiga. Av någon anledning sviker den tysta kvinnliga majoriteten inte sitt ansvar. Här saknar undertecknarna genusperspektiv. Eller menar de på fullt allvar att kvinnornas ignorans inte är lika mycket värd att kritisera som männens.

Det är störande att följa artikelns spekulativa resonemang om hur den manliga sexualiteten flippar ut vid semesterresor. Likaså när artikelförfattarna tror sig veta att ett stort antal män tiger om när kollegor och bekanta förgriper sig på barn som kommit till vårt land genom trafficking. Artikeln spårar fullständigt ur när den avslutningsvis förmedlar den felaktiga synen på övergrepp som ett slags socialt arv. Förövaren har själv under barndomen utsatts för övergrepp. Ett mönster som det gäller att bryta. Detta är pseudovetenskap. Det finns inga vetenskapliga belägg för ett sådant påstående.

Underhållarna som sockrat artikeln med sina underskrifter, tror sig säkert ha gjort en hedervärd sak. Justitieministern jämte några andra tunga namn borde man kunna förvänta sig mer av. Ärkebiskopen får försöka få somliga rader förlåtna. Se till att artikelförfattaren är mer påläst och kunnig i ämnet nästa gång det är dags för ett utspel.   Bryt mäns fega tystnad om barnsexhandel”

 

 

Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS