Swedish

Välj ditt språk

 Budgetunderskott i Bergsjön orsakat av "köpt vård". Besvikna Bergsjöbor demonstrerade.

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.

 

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant NKMR:s ordförande.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 

 

 

 

I juni 1999 publicerade Göteborg Nordost en artikel om budgetunderskottet i Bergsjön.

 

"Vi förblöder här ute. Vi behöver mer pengar nu, köpt vård ska inte få äta upp våra barns framtid, sa Monica Paulsson bergsjöbor sedan 30 år och anställd inom barnomsorgen i 20 år."

 

Hon ansåg att de boende i Bergsjön aldrig hade haft det så jobbigt och slitigt tidigare. Hon var en av de cirka 150 personer som samlades till en protestdemonstration på Rymdtorget i Bergsjön samma vecka. Bergsjöbor och anställda krävde svar på hur Bergsjön skulle klara nedskärningar på 15 miljoner kronor och varför kommunen centralt inte gick in och stöttade stadsdelen. Allt eftersom mötet fortskred slöts ringen av upprörda och besvikna människor tätare runt de inbjudna politikerna Anthony Curry (s), ordförande i Bergsjöns stadsdelsnämnd och kommunalråden Frank Andersson (s) och Eva Olofsson (v). Ibland bubblade missnöjet över så mycket att politikerna inte kunde göra sig hörda.

 

Tålamodet tröt på alla fronter.

 

"Antingen låter ni mig tala eller så åker jag härifrån", sa Frank Andersson när han hade blivit avbruten ett par gånger.

 

I budgetförslaget som majoritetspartierna s, v och mp hade lagt fram skulle Bergsjön få 2,4 miljoner mindre året därpå, trots att stadsdelen redan hade ett underskott uppgående till 15 miljoner. Bergsjön hade begärt att få extra tillskott på grund av sina höga kostnader för köpt vård men fått nej från kommunstyrelsen.

 

Både Anthony Curry och Frank Andersson försvarade budgeten med att framhålla att invånarantalet i Bergsjön höll på att minska.

 

I Lärjedalen ökade invånarantalet, då måste denna kommundel få mer pengar och de pengarna måste tas någonstans, ansåg Frank Andersson.

 

Eva Olofsson stödde förklaringarna som Anthony Curry och Frank Andersson gav de församlade. De påpekade att budgetförslaget som presenterades var  för år 2 000, inte innevarande år, och de lovade att hålla ögonen på Bergsjön när den nya budgeten skulle komma.

 

Men åhörarna lät sig inte nöjas med den förklaringen. Enligt Gerda Svendsen, Kommunals representant i Bergsjön, fanns det inte någon tid att vänta.

Hon ansåg att man skulle hinna avveckla Bergsjön innan de fick en ny budget. Hon fortsatte: "De lovade oss satsningar på vård, skola och omsorg. Vi får inga satsningar på det - vi får satsningar på köpt vård."

 

Frank Andersson hänvisade till resursfördelningsmodellen, en modell för att portionera ut pengar till stadsdelarna efter behov. Han påpekade att kommunen överförde pengar från höginkomsttagare i Askim till låginkomsttagare i Bergsjön. Han medgav dock att det fanns en smärtgräns också. Han framhöll med eftertryck att om man fortsätter att höja skatten för höginkomsttagarna då kommer de att flytta till Kungsbacka i stället.

 

Gerda Svendsen avslutade mötet med att säga att det egentligen inte handlar om att ställa stadsdelar i Göteborg mot varandra. Hon tyckte att det är staten som måste bidra med mer pengar för att balansera budgeten.

 

  

Konflikten vid SDN-Bergsjön

 

Socialnämnden i Kumla går back med drygt fyra miljoner!

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS