Swedish

Välj ditt språk

Dagis gör barn stökigare

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.NKMR:s huvudsakliga verksamhetssfär är tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Många tvångsomhändertagna barn placeras i dagomsorg av sina fosterföräldrar.

Om dagisvistelse, enligt studien, kan ha så negativ effekt på barn som bor hemma hos sina föräldrar, torde daghemsomsorg för barn som är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade medföra ännu svårare skador.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 En långtidsstudie om barnomsorg och skola har gjorts av The American National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). NICHD har nu offentliggjort ytterligare en delrapport. Av rapporten framgår det att daghem gör barnen mer ohanterliga socialt och att effekten kvarstår långt upp i skolåldern

 

Undersökningen visar också att effekten inte påverkas särskilt mycket av kvaliteten på omsorgen. Studiens resultat motsäger således det vanliga argumentet från dagisförespråkare att barn som har dagisomsorg far minst lika bra som barn som har en förälder hemma, under förutsättning att den förra håller hög kvalitet.

 

Studien visar emellertid att dagisomsorg kan ha vissa fördelar. En sådan fördel som forskarna fann var att högkvalitativ omsorg i grupp tenderar att förbättra barnens språkliga förmågor. 

 

"Dagis skadar barnen", är rubriken på Ann-Louise Larssons artikel i SvD Jobb den 27 februari 2007. Artikeln är föranledd av ett uttalande som den tyske sociologen Gabriela Kuby fällde under en debatt om tysk familjepolitik i ett av landets populäraste debattprogram, om att var tredje svenskt barn är psykiskt stört och anledningen till störningen är just dagis.

 

Den tyska debatten har föranletts av förslaget från Tysklands familjeminister Ursula von der Leyen, om att utöka antalet dagisplatser från 250 000 till 750 000.

Motståndarna till förslaget använder de svenska daghemmen som skräckexempel och talar om "socialistisk barnförvaring".

 

Om dagisvistelse, enligt NICHD studien, kan ha så negativ effekt på barn som bor hemma hos sina föräldrar, torde daghemsomsorg för barn som är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade medföra ännu svårare skador.

 

Dagisomsorg för barn i Sverige har var funnits under flera decennier och minst en generation har vuxit upp i denna omsorgsform. Idag är offentlig barnomsorg den omsorgsform som omfattar huvudparten av svenska barn. Resultatet som presenteras i NICHD studien och uttalandena av den tyska sociologen gör det nödvändigt att en opartisk dvs av Socialstyrelsen oberoende granskningskommitté borde ges uppdraget att göra en förutsättningslös utredning om den offentliga barnomsorgen.

 

 

"Dagis skadar barnen"

Av Ann-Louise Larsson

 

Dagis gör ungarna stökigare
Barnens rätt till Föräldrarnas tid

 

N.I.C.D. Study of Early Child Care

 

How nurseries 'still breed aggression'
By Sarah Womack

 

Poor Behavior Is Linked to Time in Day Care
By Benedict Carey

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS