Swedish

Välj ditt språk

De sakkunnigas roll i vårdnadsfall

 

Skal omsorgsovertakelse styres av penger?

I den senere tid har det vært mye omtale vedrørende den sakkyndiges (psykolog/psykiater) rolle i barnevernsaker.

Av Eva Frivold

Etter mange års erfaring i barnevernsaker har jeg dannet meg et personlig inntrykk av den sakkyndiges rolle. Etter mitt skjønn er det svært uheldig at det som oftest er barneverntjenesten som oppnevner en sakkyndig. Dette skaper et svært uheldig avhengighetsforhold dem imellom. Dette igjen kan virke inn på den sakkyndiges konklusjon i saken. Det er opplagt at de sakkyndige tjener godt på å være oppnevnt av barneverntjenesten, gjerne 20-40.000 kroner pr. oppdrag. Jeg antar i den forbindelse at de nødig vil komme i konflikt med sin egen oppdragsgiver.

 

 

Psykolog dømt for grundløse beskyldninger

Nyhetsnotis i dr.dk

En kvindelig psykolog i Københavnsområdet er blevet fanget i - med urette - at beskylde en far for at have begået blodskam mod sin dengang fem-årige datter.

 

 

 

For å hindre justismord:

Sakkyndige på skolebenken

Av Bjarne Bringeland

 

 

Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS