Den Underdåniga Lydnaden
Av Birger Hjelm
Med förord av Bo Edvardsson

 

den_underdaniga_lydnaden

 

 

Baksidestext


 

..."har visat en närmast paranoisk inställning gentemot olika myndigheter, "...

..."överklagat samtliga beslut enligt barnavårdslagen som gått henne emot"...

 

Att protestera mot myndigheter och överklaga beslut är en grundlagsfäst rättighet. Ovanstående argument är ur en läkares skrivelse till socialstyrelsens ansvarsnämnd för att förklara sig angående ett ogrundat försök att frihetsberöva författarens mor i Växjö på sjuttiotalet. Modem som gjorde anmälan hade ju enligt läkaren blivit up­prörd och handfast försökt hindra att hennes då tioåriga son skulle omhändertas och tvångsutredas mot hennes vilja. Den unga journalisten Göran Skytte skrev 1973 sitt examensarbete på journalisthögskolan om ärendet, i sammanfattningen listade han totalt 37 anmärknings värd heter o brister i myndighetsutövningen. Vad hände för­resten med anmälan? – Ingenting, nämnden såg ingen anledning till disciplinär åtgärd eller att rikta kritik mot läkaren.

 

Den Underdåniga Lydnaden beskriver hur en i grunden helt vanlig familj split­tras och körs över av sociala myndigheters maktfullkomliga företrädare på sjuttiotalet. Modern var skötsam, nykterist utan något klammeri med rättvisan. Men också en kritiskt tänkande, ensamstående och stridbar kvinna - tyvärr en olämplig kombi­nation. Tankarna leder stundtals ull Ken Keseys roman "Gökboet". Men till skillnad från Keseys roman utspelar sig händelserna i Sverige - Och på riktigt. Birger Hjelm, en drygt 40 årig akademiker har skrivit en bok som är skrämmande, men samtidigt upplyftande J skildringen av den lilla medborgarens förmåga till civilkurage och inre resning. Boken är högaktuell i debatten efter avslöjanden om groteska övergrepp i den sociala "barnavården" vilka tvingade regeringen att 2006 tillsätta en utredning för att kartlägga övergreppen. Docenten i psykologi Bo Edvardsson, sakkunnig i utredningsmetodik, ofta anlitad i uppmärksammade omhändertagandeärenden har skrivit förordet med kommentarer om orsaker och följder av myndighetsutövning och utredningar som inte vilar på objektiva och sakliga grunder, och vad som kan göras för att komma till rätta med samhällsproblemet.

 

 

ISBN 978-91-633-1449-0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den Underdåniga Lydnaden - Tilläggskommentar

 

En intressant omständighet är den då ansvariga och utredande socialassistenten Tyra Olsson, som nämns i boken.

På förfrågan 2003 ville hon inte låta sig intervjuas eller konfronteras med sina tidigare beslut när jag höll på att skriva boken. Vad jag då inte visste var att hon gjort en viss karriär i sitt skrå och gjorde vissa utredningar och gjorde anspråk på sakkunnigkvalitéer åt länsstyrelsen i Dalarna. Tyra Olsson har även varit ordförande för FOU - Välfärd.

Kort efter att det blev känt att jag skulle ge ut min bok och jag syntes och hördes i media några gånger i samband med barnavårdsskandalen så avgick, som av en händelse, Tyra Olsson i förtid från sitt ordförandeskap och blev sjukskriven.

Ulf Hyvönnen (bl a socialchef i Umeå) som efterträdde Tyra Olsson ville inte kommentera hennes agerande men tyckte att min bok var en stark redogörelse och ansåg att boken borde bli undervisningslitteratur på socialhögskolan. 

Birger Hjelm 2009-08-18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beställningsinfo:


Mjukpärm

160 sidor

Pris: 120 kr + Porto 29 kr

Boken kan beställas genom:

email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


post:

Hjelm Birger - Eget Förlag

Lapplandsresan 53

757 55 Uppsala


Powered by AIS