Swedish

Välj ditt språk

Det finns inga gränser.

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling

 

 

 


Sven-Erik Berg är en skarp samhällskritiker och flitig debattör.Sven-Erik Bergs barnbarn blev tvångsomhändertaget och placerat i fosterhem.
I Tinafallet berättar Sven-Erik Berg om familjens kamp för barnets rätt till sin egen familj och släkt. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Polis och åklagare utredde aldrig socialtjänstens brott. Sven-Erik Berg dömdes att betala skadestånd till socialarbetarna som hade stulit hans barnbarn.
Men han kämpade vidare - och vann. Barnet återlämnades till sin släkt.

Sven-Erik Berg har skrivit artikeln nedan för NKMR:s hemsida.

 

 

 

 

Än en gång får vi bekräftelse på hur myndighetsmaffian skyddar och premierar lagbrytare inom offentlig verksamhet.
Den socialsekreterare som i Nordmalings kommun under 1990-talet och i Örnsköldsviks kommun på 2000-talet har förstört livet för ett flertal familjer och enskilda, är kvar i tjänst. Tillsammans med ett par kollegor har hon i Västerbottens-Kuriren och i Örnsköldsviks kommuns namn annonserat efter familjehem till en 11-årig flicka.

Annonsen synes vara formulerad för att passa in på en förut bestämd familj.

Där står bl. a.: "Hemmet bör vara beläget i centrala Åsele".

Åsele tätort hyser inget stort antal hushåll.

Det är ingenting mindre än en makalös skandal att denna totalt omdömeslösa tjänsteman tillåts fortsätta agera inom området individ- och familjeomsorg.


I det senaste, mycket omskrivna Öviksfallet hävdade denna tjänsteman bl. a. att familjens flicka var "understimulerad", "lillgammal" och alltför omogen för att börja första klass i skolan.

När skolans personal fick tillfälle att träffa samma flicka kunde de notera att flickan var ovanligt försigkommen för sin ålder. Hon både läste, skrev och räknade på en nivå som klart översteg vad hennes jämnåriga kunde prestera.

Dessutom skrev hon dikter och sånger samt ritade teckningar som mången vuxen skulle ha svårt att prestera.

Idag har flickan gått ut ettan och hoppar direkt till tredje klass.

Det är inte första och naturligtvis inte heller sista gången som denna socialarbetare ger uttryck för subjektiva och mindre kvalificerade "bedömningar".

Skall hon verkligen tillåtas fortsätta sabotera lyckliga familjers liv intill den dag när någon barmhärtig själ gräver ner henne?


Andra artiklar av Sven-Erik Berg

Myndighetsmaffian
Av Sven-Erik Berg

 

Tinafallet
Av Sven-Erik Berg


Apropå svek mot barnen:
Sven-Erik Bergs brev till 12 utvalda riksdagsmänPolitiker, oavsett partitillhörighet - V A K N A!
Av Sven-Erik Berg

 

Kommentarer föranledda av V-K:s reportage 31/1 ”De kräver upprättelse för sin stulna barndom”.

Av Sven-Erik Berg

 

Fallet Mickael: Fel personer inom socialtjänsten
Av Sven-Erik Berg


PSYKOPATER
Av Sven-Erik Berg

 

Familjehemmens marknadsföring
Av Sven-Erik Berg

 

Samhällets mördande "vård"
Av Sven-Erik Berg

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS