• Emil Svensson Katthult Småland

  Av Susanna Svensson, jur. stud., Örebro

   

   

Insändaren är tidigare publicerad i Örebro-Kuriren den 26 april 1994. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • Ja, dom flesta svenskar har läst böckerna eller sett filmerna om Emil i Lönneberga. Frågan är hur hans, som nog dom flesta tycker, idealiska familjeförhållanden skulle gestalta sej i en LVU-utredning gjord av en socialarbetare i samband med barnpsykologer som från början arbetar med åsikten att barnet far illa.

  Det som skulle utlösa det hela vore givetvis episoden när Emil, grisen och tuppen äter alkoholhaltiga körsbär. Denna händelse kommer akt beskrivas på ett tvetydigt sått så att läsaren får intrycket att det är vanligt att Emil är full. Givetvis utan preciseringar som gör det möjligt för föräldrarna att försvara sej mot anklagelserna. Troligtvis kommer det även att finnas antydningar om att Emil gjort sej skyldig till djurplågeri genom att medvetet berusat djuren.

  Skulden för Emils hyss kommer att läggas på mor Alma. Hon kommer att utmålas mer eller mindre som utvecklingsstörd och helt sakna förmåga att se sin sons behov av gränssättning. Att Emils hyss till största delen beror på att han är ett ovanligt livligt och impulsivt barn och därför ställer till med olika olyckor ignoreras fullkomligt. Modern kommer att ställas till svars för Emils skräck för fadern. Emils beteende med att låsa in sej i snickarboden och tälja trägubbar kommer att tolkas som att han är grävt störd.

  Händelserna på Vimmerby marknad och auktionen i Backhorva där Emil förvärvar hästen Lukas, en kossa och höna samt en massa andra nyttiga saker kommer i utredningen tolkas som att Emil har krav på sej att fungera utöver sin faktiska ålder och ta för mycket ansvar.

  Episoden när Emil fastnar med huvudet i soppskålen och får åka till doktorn i Mariannelund kommer i utredningen beskrivas som att föräldrarna utsätter sin son för förnedrande behandling för egen ekonomisk Vinnings skull.

  Sist men inte minst pussar Emil lärarinnan i skola n. Detta kommer att tolkas som att det finns misstanke om att Emil är utsatt för sexuella övergrepp.

  Barnpsykologer kommer att skriva intyg på att Emils förkärlek att leka med sin bysse beror på återhållna starka aggressionstendenser samt dödslängtan.

  Givetvis kommer vissa referenser att höras, pigan Lina och drängen Alfred. Linas vittnesmål som är starkt partiskt eftersom alla som läst Emil i Lönneberga vet att hon vill ha Alfred för sej själv. Hennes vittnesmål kommer att få stort utrymme i utredningen. Medan Alfreds vittnesmål, som är positivt, kommer att kortas ned till några fä rader.

  Vad kommer sedan att hända?

  Emil kommer troligtvis med hjälp av duperade jurister i länsrätten att fosterhemsplaceras. Mamma Alva kommer med hjälp av hot att även ta lilla Ida att tvingas till skilsmässa från pappa Anton. För att klara av separationen från Anton kommer hon och Ida att frihetsberövas under lång tid på utredings- eller behandlingshem till en mycket hög kostnad för skattebetalarna.

  Svenska folket måste få upp ögonen för att socialen i Sverige har utvecklats till en stat i staten och protestera. För en tid sedan kunde vi i Rapport se ett reportage om en ensamstående mamma som nekats socialbidrag p.g.a. att hon utnyttjat sin grundlagsskyddade demonstrations- och yttrandefrihet. På grund av detta törs jag ej skriva under med mitt namn, utan väljer att vara Anonym.

   

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS