Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet
Av Olle Hammarbergensam_i_varlden

 

 

NKMR:s kommentar:

På senare tid har alltfler människor som tidigare varit fosterhems- och institutionsplacerade trätt fram och berättat eller skrivit om sina barndomsår i statens vård.

Den statliga granskningsrapporten som presenterades av Göran Johansson och hans medarbetare i augusti 2007 bekräftar att fosterhems- och institutionsplacerade barn har farit mycket illa.
 
Olle Hammarbergs Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet är ytterligare ett dokument som torde lära myndighetspersonerna som bestämmer över barns och deras familjers liv att tvångsomhändertagande och fosterhems- eller institutionsplacering av barn är inte barnavård.

 

Bokpresentation
Av Marianne Samuelsson, Landshövdingen på Gotland

Hur orkar ett barn med sin situation när vuxna runt barnet antingen bara försvinner eller totalt sviker i förtroende. Frågan blir tydlig och skrämmande i Olle Hammarbergs självbiografi.

 

Olle Hammarbergs berättelse om sin uppväxt är en skakande skildring om ett totalt utlämnat barn. Både samhället och de vuxna sviker, tiger eller låtsas inte se barnets utsatthet och det lilla barnets behov. En fråga Olle ställer till oss läsare är - hur kunde vuxna se och tiga - är detta något som bara hände då eller kan det hända idag?

 

Det är starkt att kunna beskriva sin svåra uppväxt som Olle Hammarberg gör och det är angeläget för alla oss att läsa och förstå att vi har ett ansvar för barnen – allas barn.

 

Olles fråga – kan detta ske idag är med hans barndomsberättelse en uppmaning till oss att lyssna och se barnets behov av kärlek och trygghet.

Låt Olle Hammarbergs skildring av sin uppväxt tala till oss som möter barn i utsatta situationer idag. Barn har rätt att bli lyssnade till!

 

Ensam i Världen är en stark berättelse som direkt talar till läsaren.

Tack Olle för att du låter oss ta del av din berättelse om din uppväxt.

 

Landshövdingen på Gotland
Marianne Samuelsson

 

 

ISBN 978-91-633-1731-6
ISBN 9789163317316

 

Pris: 180 kr

 Den Underdåniga Lydnaden
Av Birger Hjelm
Med förord av Bo Edvardsson


OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN
Av Doris Kaleva


Makten över barnen
Maija Runcis

 

Tillbaka till Böcker

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

Powered by AIS