Swedish

Välj ditt språk

Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC -

Same same but different?

Examensarbete av:

 


Malin Hedlund & Celina Lovén

Handledare: Bo Edvardsson

Psykologprogrammet avancerad nivå

Ht 2008

Örebro universitet

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete


Presentation

Rapporten är en vid Örebro universitet godkänd 30 hp-uppsats för psykologexamen som innehåller en kritisk granskning av BBIC-teorin och av barnavårdsutredningar med respektive utan inspiration av BBIC (från länsrätten i Örebro 2005 resp 2007 och där BBIC infördes 2006). Resultatbilden pekar på att även utredningar som görs med koppling till BBIC är undermåliga i saklighetsfrågor. Rapporten innehåller omfattande kritik av både traditionella barnavårdsutredningar och BBIC-inspirerade utredningar. Ansvariga och utbildare på socialstyrelsen har fått rapporten på nätet och en handfull journalister har fått den.

Rapporten är på 163 sidor och i pdf-format. Rapporten publiceras här så att de som söker på NKMR kan få tillgång till hela rapporten och kan ladda hem hela pdf-filen.

Titelbladet publiceras separat.Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC - Same same but different?
Av Malin Hedlund & Celina Lovén - Titelbladet
Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC - Same same but different?
Av Malin Hedlund & Celina Lovén


 
Böcker

Rapporter

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS