Familjehemmens marknadsföring i pressen

Av Sven-Erik Berg

 

 

Sven-Erik Berg är en skarp samhällskritiker och flitig debattör.

Sven-Erik Bergs barnbarn blev omhändertaget och placerat i fosterhem. I Tinafallet berättar Sven-Erik Berg om familjens kämp för barnets rätt till sin egen familj. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Deras brott blev aldrig utredda. Men Sven-Erik Berg kämpade vidare - och de vann. Barnet återlämnades till sin släkt.

Sven-Erik Berg har skrivit artikeln nedan för NKMR:s hemsida. Artikeln är en direktreaktion på Göteborgs-Postens debattartikel "Familjehemmen behöver stöd" (27/12-01), artikelserien om ungdomsproblem och familjehem "Brist på fosterföräldrar" (28/1-02) samt mini-ledaren "Stöd västsvenska familjehem bättre" (GP 29/1-02).

Värt att notera: Birgitta Hellwig "Familjehemmen behöver stöd?"och Ruby Harrold-Claesson "Familjehemmen behöver stöd? eller Familjerna behöver stöd!" har skrivit artiklar som motsäger den rosiga bilden av fosterhemsverksamheten som GP presenterar. Göteborgs Posten har dock vägrat publicerats dessa artiklar.

 

 

 

Det är inte bara i Göteborgsområdet och GP som familjehem framställs i positiv dager.

Västerbottens-Kuriren hade 7 mars 2000 ett helsidesreportage där en fostermamma helt dikterade texten. I en våldsamt förvanskad och förljugen snyftversion berättar fostermamman hur ”hennes familj” skingrades, i och med att hennes fosterbarn helt legalt flyttade hem till sin biologiska mamma. Vi har granskat reportaget noggrant och då vi har kännedom om detaljerna omkring den avbrutna fosterhemsplaceringen, kan vi utan vidare fastslå: Det finns inte ett enda stycke utan större eller mindre förvanskningar - och det blir en hel del det - på en hel tidningssida. Dessa förvanskningar kan indelas i två kategorier. Den ena kategorin förskönar och förhärligar allt som anknyter till före detta fosterhemmet. Den andra kategorin utgör en total svartmålning av allt som har med barnets biologiska härstamning att göra.

Västerbottens-Kuriren har reservationslöst accepterat och publicerat fostermammans version utan att biologisk mor har fått komma till tals. Detta måste uppfattas som ett klart och tydligt ställningstagande till familjehemmets och de sociala myndigheternas fördel.

Västerbottens-Kuriren har även  tidigare publicerat bevisligen felaktiga uppgifter, även då efter fostermammans diktamen. Det aktuella barnet presenterades som ”storasyster” till fostermammans nyadopterade gossebarn. Inte heller då fann Västerbottens-Kuriren anledning att kontrollera uppgifterna med barnets biologiska mor. V-K vägrade dessutom att ta in en rättelse.

V-K har även i övrigt publicerat texter med anknytning till det aktuella ärendet och där tidningen klart och tydligt tagit parti för fostermamman och de sociala myndigheterna, följaktligen också mot barnets biologiska familj.

När barnet efter 3 års kamp mot trilskande socialsekreterare och likaså trilskande fostermamma äntligen kunde återbördas till biologisk mor, fick denna själv, på betald annonsplats i V-K, berätta om den glada nyheten.

Vår andra länstidning, Västerbottens Folkblad, har agerat i stort sett efter samma mönster som V-K. Sakfel och direkta lögner från fostermamman och från de sociala myndigheterna har publicerats, medan man konsekvent vägrat ta in information från ”andra hållet”.

Generellt sett kan det sägas att de båda nämnda tidningarna tycks vara väldigt angelägna om att stryka de sociala myndigheterna medhårs. Fosterhemmen, som ju utgör de sociala myndigheternas förlängda arm, åtnjuter samma förmån.

 

 

Familjehemmen behöver stöd?

 

Familjehemmen behöver stöd? eller Familjerna behöver stöd!

 

Jur. kand., med. lic. Siv Westerbergs begäran till kammarrätten i Göteborg om utfående av allmän handling

 

Bättre stöd till familjer i kris

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

                                               

 

 

Powered by AIS