Swedish

Välj ditt språk

 

 

Münchhausens syndrome by proxy - Farliga föräldrar eller farliggjorda föräldrar?

Artikelserie i Dagens Nyheter av Malin Nordgren

 

 

Farliga föräldrar?/del 1
"Det finns inget sätt jag kan rentvå mig på"

Münchhausens syndrome by proxy innebär att föräldrar förfalskar sjukdomssymtom hos sina barn, ibland till och med skadar dem. Det är en ovanlig form av barnmisshandel. Susanne Johanssons yngsta son är omhändertagen av socialtjänsten som anser att hon kan vara farlig för honom. Det är ogrundade påståenden, menar hon.
Farliga föräldrar?/del 2
"Det är moment 22"

Vad låg bakom misstankarna om att Susanne Johansson orsakat sin sons sjukdom? Vad gör att socialtjänsten bedömer henne som så farlig att hennes yngsta barn omhändertogs? Insidan fortsätter i dag artikelserien om Münchhausen by proxy.

 

 

Experterna oense om sjukdomsförloppet

 

 

Farliga föräldrar?/del 3
"Risken för felaktiga diagnoser är stor"

Det är viktigt att hitta de fall där föräldrar avsiktligt förfalskar sjukdomssymtom hos sina barn. Men det gäller att inte ta fel, och felaktigt utpeka föräldrar som Münchhausen by proxy-förövare, framhåller forskare. I många situationer är risken för misstag stor.


Farliga föräldrar?/del 4
"Först förstod jag inte varför jag hämtades"

Erik, 17 år, är mot sin vilja omhändertagen av socialtjänsten. Det är hans pappa som hindrar honom från att bli frisk från sitt långa trötthetstillstånd, anser de.

 

 

Farliga föräldrar?/del 5
"Barnet måste skyddas"

Barnpsykiatern Björn Lundin i Linköping har specialiserat sig på Münchhausens syndrom by proxy, "barnmisshandel genom förfalskning av symtom". Han gör sina bedömningar genom att studera de journalhandlingar som finns.

 

 


Farliga föräldrar/del 6

"Allt misstolkades"

Begreppet Münchhausen by proxy är luddigt och kan leda till fantasier om mammors "farlighet", menar psykologen Lena Hellblom Sjögren.


Läsarreaktioner till serien Farliga Föräldrar
"Barnets bästa tillåter inga felbedömningar"
 säger en av läsarna av serien om Münchhausen by proxy

 

 

 

Bara ett glas mjölk

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 
 

 

Powered by AIS