Föräldrarna utan advokat när barnets framtid avgörs

Av: Torsten Strömberg  

 


Torsten Strömberg är journalist på tidningen Östra Småland.
Artikeln är tidigare publicerad i Östra Småland den 18 februari 2004.
Den ingår i en serie artiklar författade av samma journalist, som har publicerats om Fallet Gueblaoui som Per Hermanrud, Kalla Fakta, rapporterade om i TV4 den 27 september 2004.

Artikeln återges här för NKMR:s läsare på grund av att den har försvunnit från Östra Smålands hemsida. Den återges med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

- Föräldrarna är utsatta för ett rättsövergrepp. De får inte en opartisk domstolsprövning.

 

Det säger Ruby Harrold-Claesson, ordförande för Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NKMR, om ett Oskarshamnspar, som ska få ett omhändertagande av sitt enda barn prövat vid länsrätten i Kalmar idag, onsdag.
Vid länsrättsprövningen får makarna inte något juridiskt biträde till rättegången. Det har däremot både Oskarshamns kommuns socialnämnd fått liksom det femåriga barnet.
   - Det är maktstrukturen som beslutat att de inte ska ha något juridiskt ombud när de inte vill ha det ombud som länsrätten utsett, menar Ruby Harrold-Claesson.
Noterbart är att de nu aktuella makarna fått samma advokat utsedd av länsrätten som företrädde Karin och Lasse i det så kallade Oskarshamnsfallet.
De nu aktuella föräldrarna saknar förtroende för honom och har begärt att få juristen och läkaren Siv Westerberg från NKMR som ombud istället.
   
Göteborg för avlägset
   Det avslogs av länsrätten med motiveringen att reseavståndet från Göteborg var för långt och dyrt. Ett beslut som varit ända uppe i regeringsrätten och vänt utan att prövningstillstånd erhölls.
   - Kanske också beroende på att hon vunnit nio mål mot Sverige i Europadomstolen, säger Ruby Harrold-Claesson.
   - Det är aldrig något problem för mördare och våldtäktsmän att få de advokater de önskar. Var de än bor eller vad kostnaderna blir.
   - Men här handlar det bara om två ensamma föräldrar av utländsk härkomst som samhället tagit barnet i från, säger Ruby Harrold-Claesson, inte utan sarkasm i rösten.
   - De anses bråka för mycket med varandra. Men det är en kulturskillnad, som inte vägts in. I deras hemland hade ingen reagerat.
   
Föregrep beslut
Hon anser också länsrätten föregripit rättsliga beslut i ett brev till Oskarshamnsparet.
   "Om ni inte vill ha advokaten vi utsett kan ni begära att han entledigas från målet. Ni kan därvid inte påräkna att få något annat biträde förordnat i målet", skrev länsrätten i ett brev till paret.
   - Innan kammarrätten prövat fallet, konstaterar hon.
   
Förstår inte tolken
Inte ens vilken tolk som ska översätta vid förhandlingen har paret fått någon respons för.
   - Den länsrätten utsett förstår jag inte vad han säger, berättar maken i familjen.
   - Jag vill ha en annan tolk som jag begriper. Men det säger länsrätten nej till.

Som ett sista desperat försök har Oskarshamnsmakarna begärt att förhandlingen under onsdagen skulle skjutas upp.
Men det avslog länsrätten under måndagen.
   - Kammarrättens beslut om avslag på begäran om byte av offentligt biträde står fast. Den advokat som förordnats som offentlig försvarare har entledigats på makarnas begäran. Skäl för att senarelägga förhandlingen kan inte anses föreligga, heter det i länsrättens beslut som fattats av domaren Allan Pettersson.
Det beslutet kan inte överklagas.

Så vid förhandlingen idag vid länsrätten i Kalmar kommer socialnämnden i Oskarshamns kommun med det juridiska ombudet advokaten Eva Kullman.
Barnets talan ska föras av advokaten Olof Lidén, Oskarshamn.

Ensamma sitter de två makarna, som har svårt med det svenska språket. Utan advokat. I bästa fall med en tolk de förstår.

 

 

Föräldrarna utan advokat när barnets framtid avgörs

Av: Torsten Strömberg  

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 

Tillbaka till Artikelindex

Artikelarkiv

 

 

 

 

Powered by AIS