Fortsätter kämpa för att få tillbaka sitt barn

Namnteckningen på länsrättens dom hann knappt torka förrän nu föräldrarna överklagar domen om tvångsomhändertagande till kammarrätten.

Av Torsten Strömberg

 

 

  

 


Torsten Strömberg är journalist på tidningen Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 27 februari 2004. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 18 februari 2004.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Det är advokaten och läkaren Siw Westerberg, som hjälpt föräldrarna med överklagandet.

 

- Vi yrkar att domen ändras så att LVU-vården av vårt barn omgående upphör. Vi yrkar också att Siw Westerberg eller jur kand Ruby Harrold-Claesson förordnas som vårt ombud.

 

Båda är verksamma hos Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter, NKMR.

 

Föräldrarna hade ju inget juridiskt ombud vid länsrättsförhandlingen när de inte fick den advokat de önskade.

 

- Länsrätten tycks överhuvudtaget inte studerat de handlingar vi lämnat in i form av listor från Barnavårdscentralen journal över barnet viktutvecklingen.

 

- Inte heller tycks de ha studerat den viktkurva som man har studerat vid den muntliga förhandlingen.

 

Inte förutsättningslöst

 

Siw Westerberg menar att länsrätten bara intresserat sig av de tidigare domarna innehållit även i den nya domen.

 

- Därmed har en omprövning inte skett förutsättningslöst.

 

Varför viktkurvorna spelar så stor roll i deras resonemang hänger samman med att de ser en positiv utveckling under tiden barnet bott hemma.

 

Däremot gick vikten ned när samhället ingrep med placering på Västrumsgården och Oasen.

 

- Senare har barnet haft en katastrofal viktutveckling i fosterhemmet. Det är risk att barnet får bestående skador om det inte får flytta hem.

 

De menar också att utredningen om barnet lider av mjölkintolerans saboterats av fosterfadern som lämnat återbud till läkarbesök.

 

- Det blir för besvärligt att hålla diet för barnet. Därför vill fosterfadern inte höra talas om ytterligare utredningar, menar Siw Westerberg.

 

Missgrepp

 

Även när det gäller talutvecklingen menar hon att missgrepp skett.

 

- Det går inte att uttala sig om talutvecklingen när ett barn är 18 månader. Variationerna är för vida.

 

- Däremot är språkutvecklingen i fosterhemmet ett tecken på att han ligger efter.

 

När det gäller advokatfrågan menar Siw Westerberg att det är helt uppenbart att "länsrätten inte lyckats ta till sig det som framkom muntligt vid senaste förhandlingen".

 

När det gäller det tidigare ombudet för föräldrarna menar de att han överhuvudtaget inte ansträngt sig i sin roll och tagit fram uppgifter.

 

Skrivelse till kammarrätten avrundas med kritik mot förhållandena i fosterhemmet.

 

- Vi finner det viktigt att upplysa kammarrätten om att den 57-årige fosterfadern, som är förtidspensionär, vid läkarbesök med barnet påstår att han är datakonsult.

 

- Det är uppenbart att denna persons uppgifter inte är att lita på överhuvudtaget.


 

 

Powered by AIS