Från helvetet mot himlen
Av Olle Hammarberg


fran_helvetet_mot_himlen

 

 

NKMR:s kommentar:

På senare tid har alltfler människor som tidigare varit fosterhems- och institutionsplacerade trätt fram och berättat eller skrivit om sina barndomsår i statens vård.

Den statliga granskningsrapporten som presenterades av Göran Johansson och hans medarbetare i augusti 2007 bekräftar att fosterhems- och institutionsplacerade barn har farit mycket illa.
 
Från helvetet mot himlen är Olle Hammarbergs andra bok om sitt liv. Hans första bok, "Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet", är ett dokument som torde lära myndighetspersonerna som bestämmer över barns och deras familjers liv att tvångsomhändertagande och fosterhems- eller institutionsplacering av barn är inte barnavård.

 

 

 

 

 

Bokpresentation
Av Marianne Samuelsson, Landshövdingen på Gotland

 

Olle Hammarberg beskriver i denna sin andra bok sig själv, sitt liv och människor han mött. Hans reflektioner får oss se in i ett liv av utanförskap och hur bristen på den kärlek och omsorg alla barn borde få sätter sina djupa spår. Olle Hammarberg vet vad han talar om, hans berättelser griper tag i läsaren. Man kan inte låta bli att förundras över att han trots den svåra uppväxten valt att bry sig om andra. Gärna i föreningar som arbetar med personer som står utanför samhällets gemenskap och som i många fall dövar sitt utanförskap genom destruktivt beteende. Olle Hammarberg gör sig i denna bok till tolk för många som upplevt utanförskapet och delar det med honom. Alltför få är de som orkar ge ord för sina upplevelser. Med Olle Hammarbergs bok får vi också en möjlighet att ta del av hans syn på olika samhällsfrågor. Han lyfter fram barnkonventionens krav på att utgå från barns bästa i alla beslut och han visar med tydlighet hur det brister i en analys av vad som är det bästa för barnet i vårt annars så väl utvecklat rättssamhälle. Minst 200 000 barn i Sverige idag lever i familjer med missbruksproblem och som ofta kallas ”de glömda barnen” därför att vi har svårt att se de. Trots utveckling och framsteg tycks det som att varje tidsepok har sina ”glömda barn”. Och Olle Hammarberg är en av de många som vuxit upp utan att få det stöd som vuxna och samhället borde ha gett. Olle Hammarbergs reflektioner är en uppmaning till oss alla att våga se och vara medmänniska. Att vi alla borde arbeta för ett samhälle där de så ofta återkommande orden ”vem bryr sig” raderas ut och istället ersätts av ”vi bryr oss”.  Gör vi det skulle barnkonventionens intentioner om barns bästa blir verklighet i gemenskapen och i myndigheternas tillsyn av samhället.

 

 

Visby, Sverige. 2008-11-20.

ISBN 9789163337376

 

 

Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet

 

Den Underdåniga Lydnaden
Av Birger Hjelm
Med förord av Bo Edvardsson


OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN
Av Doris Kaleva


Makten över barnen
Maija Runcis

 

Tillbaka till Böcker

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS