Fransk tonårsflicka åtalad för stöld av sin mors checkhäfte

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.

 

 

 Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Den här artikeln är skriven för NKMR:s hemsida den 11 augusti 2007.

 

 

 

Fallet har fått landsomfattande bevakning i franska nationella och regionala nyhetsmedia under veckan.


Upprinnelsen till historien är följande: Den 9 augusti åtalades en 14-årig fransiska i Thionville (Moselle) sedan hon rymde hemifrån och förfalskat checkar. Flickan polisanmäldes av sin egen mor.

Det hela började den 22 juni när flickan försvann från sitt hem med en klasskamrat. När hon gav sig av tog hon sin mors checkhäfte och hennes bankkort. Rymlingarna använde sig av betalningsmedlen vid flera tillfällen för att finansiera sin utflykt. De tog tåget till Marseilles, tog in på hotell och började leva det goda livet med shoppingrundor och besök hos hårfrisörskan. Deras eskapad varade bara några dagar, men den kom att kosta ca 2500 Euros. Detta är mycket mer än flickans mor, som arbetar som städerska och som dessutom är ensamstående förälder, tjänar i månaden.


Tack vara de spår som de förfalskade checkarna lämnade, fick polisen snabbt vetskap om var flickorna hade tagit vägen. Flickorna släpptes efter en natt i häktet men de fick ett föreläggande att inställa sig hos domaren. Ungdomsdomstolen kommer att behandla fallet någon gång i september. Det har inte vidtagits någon åtgärd att placera barnen i fosterhem eller uppfostringsanstalt, men initiativtagaren bor hos sin storasyster sedan hon återvände till Moselle.

I strid mot lagens anda
Den franska lagstiftaren, trogen sina romerska traditioner att värna om "familjesammanhållningen", har varit mycket återhållsam beträffande brottspåföljder mot familjemedlemmar. Enligt doktrinen kan det inte förekomma stöld mellan makar. Detta gäller också för nära anhöriga: föräldrar, barn och makar. Styrkan i familjerelationerna var så viktiga att rättfärdiga förekomsten av viss immunitet beträffande brott. Stöld förövad av maken, fadern eller barnet kan fastställas, men man kunde alltid åberopa familjens immunitet för att försäkra sig om att undvika en skandal genom ett åtal och rättegång som anses "strida mot naturen". Sedan 1994 har lagen kommit att omfatta inte enbart stöld utan också andra förseelser som bedrägeri, trolöshet mot huvudman etc.

På vilka grunder kan domstolen i Thionville döma?

En lag som trädde i kraft i april 2006, avsedd att förstärka åtalbarhet och avskräcka från hustrumisshandel gör ett undantag från principen om immunitet inom familjen när stölden "drabbar objekt eller dokument som är viktiga i offrets dagliga liv t ex id-handlingar (...) eller betalningsmedel". Denna nya lag har gjort det möjligt att åtala flickan pga beloppet som hon stal och moderns polisanmälan. Det kan mycket väl vara "i strid mot lagens anda" eftersom lagen stiftades för att hindra en våldsam man från att utöva makt på sin fru genom att stjäla hennes handlingar. Det är ju inte det som detta fall handlar om. Men, om flickan hade stulit sin mors smycken, då hade hon kunnat skydda sig bakom familjeimmuniteten.

I vilket fall som helst, modern kommer att finna sig i en besvärlig situation när domstolen ska tillämpa lagen: som rättssökande och offer är i varje fall ansvarig för det som hennes minderåriga dotter har gjort.

Det är mycket ovanligt att föräldrar polisanmäler sina barn. Normalt underlåter föräldrar i Sverige att polisanmäla sina barn förutom i fall av grov misshandel eller grovt överhängande fara. Men svensk nutidshistoria, sedan 1978, uppvisar tusentals fall där barn har polisanmält sina föräldrar - senast fallet med den sexåriga flickan i Gävle. I en del fall har föräldrar blivit dömda att betala böter och/eller skadestånd eller blivit dömda till fängelse pga att de har daskat sina barn när barnen har stulit i hemmet, i skolan, i varuhuset etc eller pga att barnen har ljugit, varit respektlösa eller spottat eller sparkat på dem eller misshandlat sina yngre syskon.

Visst lever vi i en galen värld.Sexåring ringde polis - ville straffa mamma
Av Annika Sohlander

Girl calls for police help over messy room
Berlin (Reuters)


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS