Swedish

Välj ditt språk

Domare tillintetgör hemundervisande familjens hopp om återförening. Beslutar att barnet som "kidnappades" av staten under 2009 måste vara kvar i socialtjänstens vård
Av Bob Unruh
Översättning: Ruby Harrold-Claesson, Lawyer

 

Artikeln är tidigare publicerad i WorldNetDaily, wnd.com den 7 oktober 2010 under rubriken: " Judge blasts homeschool family's reunion hopes. Rules child 'state-napped' in 2009 must remain in social services custody."

Den ingår en serie artiklar om Fallet Johansson som inleddes den 9 september 2009.

 En domare i en svensk förvaltningsdomstol har fastställt att socialarbetarna kommer att i fortsättningen ha vården om en pojke som togs av polis från ett flygplan när han och hans föräldrar var på väg att flytta till Indien, enligt en ny rapport.

Beslutet av rådmannen Peter Freudenthal rapporterades av Home School Legal Defense Association, som tillsammans med internationella jurister som arbetar med Alliance Defense Fund har redan anmält fallet till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna för att få hjälp att återförena familjen.

Dominic Johannson togs från sina föräldrar den 25 juni 2009, pga att han fick hemundervisning, hade några hål i tänderna och inte hade fått de senaste vaccinationer som anbefalls av regeringen.

Sedan dess har han fått korta besök med sina föräldrar, ibland med fem veckors mellanrum, och ibland ett kort - övervakat - telefonsamtal.

Enligt Michael Donnelly, direktör för internationella relationer för HSLDA, domen över familjens önskan att återförenas "är ett skolexempel för alla som är oroade över vad som kan hända när staten blir allt mäktigare och gör onödiga ingripanden inom familjesfären. "

 

gotlandsfallet_domare_tillintetgor_hemundervisande_familjens_hopp_om_aterforening

En välmående Dominic visas i ett passfoto, vänster, strax innan han togs i förvar av svenska socialarbetare. Bilden till höger, som erhållits genom Dominic Johansson hemsida, visar en "inte-så-välmående Dominic" några månader efter att han tvångsplacerades i svenska fosterhemssystemet


Han sa att rättens slutsatser var "upprörande" och gjorde ingenting annat än att förstärka barnets "påtvingade alienation från sina föräldrar."

Han sade att de norska [svenska: övers. rättelse] åsikterna inte citera "några bevis" som skulle stödja ett fortsatt statligt förvar för Dominic.

"Detta ärende är så vidrigt att den enda förklaringen till beslutet är att domarna och de sociala myndigheterna helt enkelt försöker sopa igen sina spår eftersom de vet att de har begått grova kränkningar mot denna familjs grundläggande mänskliga rättigheter," sa Donnelly.

Ruby Harrold-Claesson, ordförande i Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter, arbetade en kort tid på uppdrag av föräldrarna, Christer och Annie, innan den lokala domstolen avvisade henne från fallet.

Hon berättade för HSLDA, "Jag har aldrig i 20 års praktik sett ett fall som har hanterats sämre än det här fallet. Denna familj så har traumatiserad att risken är att de aldrig kommer återhämta sig."

Hon sa att en adekvat beskrivning skulle vara att myndigheterna "har begått grova kränkningar mot denna familjs mänskliga rättigheter, både enligt svenska lag och enligt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna."

"Socialtjänsten tog den stackars lilla pojken och hindrade honom från att lämna landet med sina föräldrar. Han hålls som gisslan - bokstavligen kidnappad av svenska staten. Det är en stor skam för Sverige och för varje person som är inblandad i det här fallet," sa hon.

Freudenthals dom vidmakthåller beslutet av de svenska socialtjänstemännen som iscensatte barnets bortförande och sedan konstruerade målet mot föräldrarna för att behålla kontrollen över Dominic.

Enligt HSLDA rapporten, vittnade "vänner, släktingar och en universitetsprofessor i psykologi att makarna Johansson är mer än kapabla att utöva sitt föräldraskap för Dominic och ta hand om honom. Trots dessa vittnesmål, och familjens vilja att göra allt som staten vill att de ska göra, beslöt domaren Freudenthal att tro på socialarbetarnas påståenden om att Dominic skulle ha det bättre i vården förmedlad av staten."

Roger Kiska, advokat för ADF (Alliance Defense Fund) i Europa, sa det verkar helt enkelt vara en fråga om statlig kontroll över en familj.

"Yttrandena i Johanssonmålet speglar ett underliggande försök från den svenska staten att anpassa Dominic till byråkraternas bild av ett barn, i stället respektera rätten för familjen och föräldrarna, och även barnets rätt att vara med sin familj, sade han i HSLDA rapporten.

"Det här tragiska fallet speglar vad som händer när en socialistisk byråkrati bestämmer sig för att producera ” barn lika som bär”, i stället för att visa respekt för alla individers olikheter och skillnaderna i olika familjer. Även om du skulle tro på vartenda påstående som socialtjänsten har gjort, som beskrivs av rådmannen Freudenthal, kan de inte rättfärdiga det dramatiska ingripandet som de har utövat mot den här familjen och de fortsatta skadorna som följer i kölvattnet av denna fortsatta separation. "

I domarnas slutsats konstateras att socialarbetarna sa att Dominics utbildning var "försenad" och han gillade att "leka med yngre barn" som en grund för sin dom.

Enligt HSLDA, "Vad detta egentligen betyder, naturligtvis, är att socialarbetarna anser att Dominic inte bör bo hos sina föräldrar bara på grund av att staten har en annan uppfattning om hur barn bör växa upp."

Organisationens rapport varnade, "Amerikaner som hemundervisar kan se detta maktmissbruk som en förebådelse av den typ av problem som vi skulle stå inför om FN:s Barnkonvention skulle införas i USA. Det finns redan många ärenden varje år där statsbyråkrater försöker, och i vissa fall i samarbete med amerikanska domare, att ersätta kompetenta föräldrars beslut med sina egna. Dessa fall leder ofta till ofrivilliga separationer av familjer som förorsakar stora trauman både för barnen och deras föräldrar. "

WND rapporterade bara en dag tidigare att situationen för familjer i Sverige som vill undervisa sina egna barn har försämrats sämre väsentligt.

HSLDA rapporterade att en familj som fått pseudonymen "Pettersson" hade flytt landet. I nio månader har medlemmarna i en familj som hemundervisar rest runt i andra länder för att undvika påföljderna som de riskerar om de skulle återvända, och nu har de meddelat att de säljer sitt hem och överger Sverige permanent.

"Vi har bestämt oss för att lämna Sverige och vi försöker för närvarande att sälja vårt hus och flytta våra saker ut ur landet," berättade modern, Lynn, för organisationen.

Enligt en webbplats som stöder familjen Johansson, har chefen för Barn- och utbildningsnämnden, Lena Celion, skrivit att det var "för pojkens skull" som myndigheten med våld och utan erforderligt tillstånd tog honom från hans familj, placerade honom i fosterhem och skrev in honom på en statlig skola.

Gustaf Hofstedt, ordförande i socialnämnden, har berättat i ett telefonsamtal från Sverige berättat för WND att det finns mer i tvisten än hemundervisning, men han vägrade att förklara.

"Jag förstår den offentliga debatten hävdar att det är ett fall som endast rör hemundervisning, säger han till WND. "Men så är inte fallet."

Ombedd att förklara, svarade han, "jag kan inte svara på den frågan på grund av sekretess."

 

 


Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet
En serie av artiklar i olika media 2009-08-05 --


The Domenic Johansson Case: Home schooled boy snatched from plane in Sweden
A series of articles in different media, September 7, 2009 --


Artiklar

NKMR:s Huvudsida


Powered by AIS