Domare polisanmäls för tjänstefel

Nyhetsnotis i Oskarshamns-Tidningen

 

 

 

 


Notisen var publicerad den 30 oktober 2004 i Oskarshamns-Tidningen.

 

 

 

OSKARSHAMN

 

De domare som någon gång dömt i det andra så kallade Oskarshamnsfallet, har polisanmälts

Bakom anmälan står Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter.

Anmälan gäller de domare som varit med och fattat beslut om omhändertagande och familjehemsplacering av en Oskarshamnspojke, den placering som TV4-programmet Kalla Fakta vid ett par olika tillfällen uppmärksammat.

Kommittén anmäler alla domare som någon gång dömt i fallet, allt från domare i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt eftersom de menar att de gjort sig skyldiga till bland annat tjänstefel sedan de nekat föräldrarna rätten till offentligt biträde.

Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?

Av Brita Sundberg-Weitman

Domarkåren förbjuder effektivt försvar
Av Max Scharnberg


 

Powered by AIS