Inför etiska riktlinjer för domare!
Juristtidningen, Dagens Juridik, har publicerat en serie artiklar om domaretik. Det var Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet som skrev den inledande artikeln där har kräver att det ska införas etiska riktlinjer för domare.
Dagens Juridik 2009-10-09 -- 2009-10-15Tveksamt vad etisk kod kan tillföra

Av Olof Ställvik

SLUTREPLIK. Om man tror att ett etiskt regelverk skulle lösa den eventuella jävsproblematiken bland landets domare har man underskattat inte bara domarkåren, utan även komplexiteten i den professionella miljö som domarna verkar i. Det skriver jur. dr. Olof Ställvik, verksam vid Riksdagens utredningstjänst.

Dagens juridik - 2009-10-15


"Etiska regler för domare tillför ingenting"

Av Lars Bentelius
REPLIK.
Domare förutsätts vara rättrådiga och opartiska. Varför formulera etiska regler om självklarheter? Av Lars Bentelius, advokat.

Dagens Juridik - 2009-10-13


Etiska regler skulle ge domare ökat förtroende

Av Anders Bengtsson
REPLIK. Tydliga och väl genomtänkta regler skulle kunna bli ett bra stöd för domarna. Än mer viktigt är att den uppmärksamhet en reform skulle innebära samtidigt skulle öka allmänhetens förståelse och förtroende för domarna, skriver Anders Bengtsson, ordförande i Juseks domstolssektion.

Dagens Juridik - 2009-10-12

 

 

Inför etiska riktlinjer för domare!

Av Claes Sandgren

DEBATT. Det är inte tillräckligt att domare dömer opartiskt. Det måste också synas att rätt skipas, skriver Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Domarna har under senare decennier fått ökad makt i spåren av EG-rättens och Europakonventionens genomslag, något som lett till att de får finna sig i en mer närgången granskning och att det ställs högre krav på deras oväld, framför allt deras opartiskhet. Detta kommer till uttryck i allt fler jävsinvändningar mot domare.

Dagens Juridik - 2009-10-09 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS